Ar īpašu projektu Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir nosvinējusi
Latvijas simtgades svinības. Projekta koncerts Skaistākās Latvijas ainavas mūzikā
izskanēja vairākās reģiona skolās – koncerts pirmoreiz ieskandināja Viļakas Mūzikas
un mākslas skolu un Kārsavas Mūzikas un mākslas skolu 16.oktobrī, Viļānu Mūzikas
un mākslas skolu – 8.novembrī un 12. novembrī Baltinavas Mūzikas un mākslas
skolu. Noslēdzošais koncerts izskanēja tepat, mūsu skolā, 14.novembrī.

Projekts piedāvāja muzikālu performanci par Latvijas ainavām, ko radīja Jāņa
Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi. Skatītāju fantāzija
ļāvās skaņu un krāsu burvībai, veidojot aizrautīgu ceļojumu pa Latvijas dabas takām –
ne tikai vizuāli skatītām, bet arī izklausītām. Koncerts tika kārtots gadalaikos – tieši
šajās kategorijās iedalījās piedāvātās latviešu mākslinieku gleznas, paralēli
iekļaujoties skaņu pasaulē, ko sniedza muzikālie priekšnesumi. Performance ļāva
apzināties, ka daba ir viena no Latvijas vērtībām, tā ir iedvesmojusi un iedvesmo
daudzus mūziķus un komponistus. Iespējams, ja mums būtu cita ainava, tad arī
mūzikas skanējums būtu atšķirīgs, bet koncerts lika saprast, cik svarīga latvietim ir
daba un vide, kas ir tik īpaša, mīļa un raksturīga tikai Latvijai, cik ļoti tā iedvesmo
latviešu komponistus un gleznotājus.

Caur krāsām un skaņām gadu no gada mums ļauts izjust Latviju, tās dabas
krāšņumu, varenību un mieru, tās bagātību, kas izpaužas cilvēku mīļumā un sirsnībā,
labsirdībā un gaišajā skatienā. Un tas tikai tāpēc, ka mums ir Latvija, mēs esam
Latvija, es esmu Latvija. Šo vēstījumu pauda arī projekta koncerti. Tie lika apzināties,
cik ļoti katrs no mums ir svarīgs mūsu valstij, saprotot arī to, cik ļoti svarīga mums ir
mūsu Latvija.