30.novembrī, rudens pēdējā dienā, J. Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā norisinājās IV Jāņa Ivanova jauno pianistu konkurss “Latgales skicējums”.

Konkurss notiek 3 vecuma grupās (A – 2.,3. klašu audzēkņi; B – 4.,5. klašu audzēkņi; C – 6.,7.,8. klašu audzēkņi). Konkursa dalībnieku programmas sastāv no 3 daļām: romantisma laikmeta skaņdarbi, pēc 1950. gada sacerētie ārvalstu komponistu skaņdarbi un latviešu komponistu obligātie skaņdarbi. “Latgales skicējums” ir vienīgais pianistu konkurss Latvijā, kur Jāņa Ivanova skaņdarbi vienmēr iekļauti dalībnieku programmās kā obligātie, bet lai sniegtu iespēju muzicēt konkursā arī jaunāko klašu audzēkņiem, šogad programmās iekļauti Arvīda Žilinska sacerējumi.

 IV Jāņa Ivanova jauno pianistu konkursā „Latgales skicējums” piedalījās 56 audzēkņi no dažādām Latvijas Mūzikas un Mūzikas un mākslas skolām. Mūs, konkursa rīkotājus, ļoti iepriecināja liels dalībnieku skaits, bet vēl vairāk – konkursa dalībnieku sniegumu augstais līmenis, ņemot vērā apjomīgu un grūtu konkursa programmu.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu pārstāvēja Veronika Skurjate (2.klase, skolotāja Ilze Rauza), Ervīns Smirnovs (2.klase, skolotāja Ineta Lontone), Marija Seļakova (3.klase, skolotāja Ilze Rauza), Adriana Gubko (4.klase, skolotāja Tatjana Tulinska),Sofia Kigitoviča (5.klase, skolotāja Romualda Dāvida), Amālija Tokareva (5.klase, skolotāja Tatjana Tulinska) un Aivis Trukšāns (7.klase, skolotāja Ilze Rauza).

Konkursantu sniegumu vērtēja žūrija: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas klavieru katedras profesors Ventis Zilberts, IP Taustiņinstrumentu spēle vaditāja Irīna Kulakova un IP Taustiņinstrumentu spēle skolotāja Žanete Solovjeva.

Žūrijas priekšsēdētājas atzīmēja, ka konkursanti tika labi sagatavoti, lielāka audzēkņu daļa bija konkurētspējīgā, un konkursa kopējais līmenis manāmi paaugstinājās. Par to liecina arī piešķirto godalgotu vietu skaits – 20 dažādu pakāpju diplomi par iegūtām I, II un III vietām (pilna informācija – skolas mājas lapā sadalē „Konkursu rezultāti”). Balvu par labāko Arvīda Žilinska skaņdarba izpildījumu saņēma Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas 3.klases audzēkne Ieva Russaka (skolotāja Līga Cepīte), savukārt balvu par Jāņa Ivanova skaņdarba labāko izpildījumu ieguva Ludza Mūzikas pamatskolas 8.klases audzēknis Ņikita Afanasjevs (skolotāja Irina Kigitoviča). Ņikita saņēma arī Latgales vēstniecības GORS simpātijas balvu – biļetes uz pianistu Sergeja, Andreja un Georgija Osokinu koncertu.

Sevišķi liels prieks par to, ka starp 20 laureātiem ir arī trīs mūsu skolas audzēkņi. Jaunākā grupā II vieta tika piešķirta Veronikai Skurjatei, III vieta – Ervīnam Smirnovam un Atzīnība – Marijai Seļakovai. Vecākās grupas dalībniekam Aivim Trukšānam piešķirta III vieta. Priecājamies un apsveicām jaunus mūziķus un īpaši viņu skolotājus! Paldies skolotājām Ilzei Rauzai un Inetai Lontonei par darbu, izturību un mīlestību pret mūziku! Pateicāmies arī tiem, kam šoreiz nepaveicās.

Ar cerību uz vēl labākajiem sasniegumiem, uz tikšanos
V Jāņa Ivanova jauno pianistu konkursā “Latgales skicējums” 2020. gada novembrī!