Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā iespēju pedagogiem – projekta Erasmus+ “Starptautiskā pieredze džeza mūzikas izglītības attīstībā” ietvaros 12 dienas (ieskaitot ceļojuma dienas) piedalīties pieredzes apmaiņā Rimini (Itālija), iepazīstot improvizāciju, akadēmisko un džeza mūzikas izglītību. Projekta mērķis ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas izglītojamajiem paaugstināt profesionālo kompetenci un iemaņas akadēmiskās un laikmetīgās mūzikas žanru mijiedarbībā, interpretācijā, ieviest tās JIRMV izglītības procesā. 

Mobilitātes periods – 2019. gada marta otrā puse. Mobilitātes grupa – 5 pedagogi. Aicinām piedalīties, sagatavojot motivācijas vēstuli (latviešu val.). Motivācijas vēstules apjoms – ne vairāk 1 A4 formāta lapa.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@inbox.lv.

Iesniegumus gaidām līdz 20. decembrim pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm: jirmv@jirmv.lv un inara.groce@inbox.lv.

 Jaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.