14. februārī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika mūzikas teorijas priekšmetu konkurss “Ritmu ritmos”, kurā ņēma dalību ritmiski organizētākie pārstāvji no Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas, Balvu Mūzikas skolas, Gulbenes Mūzikas skolas, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Maltas Mūzikas skolas, Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas un arī no mūsu pašu skolas. Konkursa sākumā katra skola iepazīstināja sevi ar ritmiskiem sveicieniem, kas pārsteidza ar dažādību un neparasto pieeju terminam “ritms”. JIRMV vidusskolas izglītības programmas Mūzikas vēsture un teorija audzēkņu žūrija (Sintija Onužāne, Raina Vasiļjeva, Agrita Pontaga, Guntars Poplavskis) simpātijas balvu par oriģinālāko un radošāko sveicienu piešķīra Ludzas Mūzikas pamatskolas komandai.

Konkurss norisinājās divās daļās – rakstiskajā (žūrijā – mūzikas vidusskolas teorētisko priekšmetu skolotājas Vineta Briede-Dzanuška un Solvita Ivanova) un mutiskajā (žūrijā – komisijas priekšsēdētāja, mūzikas vidusskolas teorētisko priekšmetu skolotāja Ilona Rupaine, mūzikas skolas teorētisko priekšmetu skolotājas Marina Belova un Johanna Geikina, IV kursa audzēkņi Agrita Pontaga un Guntars Poplavskis). Rakstiskajā daļā dalībniekiem bija jāizpilda astoņi dažādi par un ar ritmu saistīti uzdevumi, savukārt mutiskajā daļā bija jārāda savas ritmizēšanas prasmes. Brīdi pēc konkursa oficiālās (dienas sarežģītākās daļas) dalībniekus sagaidīja atpūtas daļa – dalībnieki pildīja dažādus uzdevumus un piedalījās atrakcijās, par uzvaru saņemot gardu balvu.

Pēc apkopotajiem konkursa rezultātiem tika piešķirti vairāki atzinības raksti par veiksmīgu piedalīšanos konkursā: Tomam Kozlovam (JIRMV, ped. Sandra Mežore), Lienei Baumanei (Gulbenes MS, ped. Laura Anže), Mārtiņam Lāpānam (Balvu MS, ped. Rita Smuška), Alīnai Eglītei (JIRMV, ped. Sandra Mežore), Ksenijai Šitikovai (Ludzas MP, ped. Sandra Kučāne); divas III vietas: ĒRIKAI STRODEI (Ludzas MP, ped. Sandra Kučāne) un GUNTAI KROIČAI (Viļānu MMS, ped. Vivita Skurule); viena II vieta: ROBIJAM LŪKASAM MĀLNIEKAM (Varakļānu MMS, ped. Anita Ikauniece); viena I vieta: HUBERTAM ZIMACKIM (JIRMV, ped. Sandra Mežore).

Apsveicam laureātus un viņu skolotājus! Paldies dalībniekiem un viņu skolotājiem par ieguldīto darbu, paldies par sirsnīgo kopā būšanu skaistajā dienā un prātošanas pilnajā konkursā!