No 11. līdz 14. februārim Rīgā, Augusta Dombrovska mūzikas skolā notika profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle Valsts konkursa III kārta.

No Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas uz konkursa trešo kārtu bija izvirzīti un trešajā kārtā piedalījās: Elizabete Geikina – Tolstova (Flautas spēle), sk. L. Svilāne, Marta Paula Sejāne, Dāvids Skudra (Klarnetes spēle), sk. H. Bauga, Māra Medne, Katrīna Belinska (Saksofona spēle), sk. H. Bauga, Amanda Raudive (Mežraga spēle), sk. A. Komuls, Pāvils Vancāns, Mareks Gusāns, Ričards Benislavskis (Sitaminstrumentu spēle), sk. A. Maļkevičs

Godalgotās vietas ieguva: Elizabete Geikina – Tolstova – III vieta, Marta Paula Sejāne – III vieta, Dāvids Skudra – III vieta, Māra Medne – I vieta, Katrīna Belinska – II vieta un Amanda Raudive – II vieta. Bravo!

Īpašs Paldies koncertmeistarēm Jeļenai Paurai un Svetlanai Sergejevai! Paldies audzēkņiem un skolotājiem par paveikto darbu!