2019.gada 27.martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzālē notika IV Latgales reģiona jauno pianistu festivāls. Festivālā varēja piedalīties IP „Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” 1. un 2. klašu audzēkņi.

Festivāla mērķis ir atklāt un atbalstīt radošus, aktīvus un talantīgus audzēkņus.

Vispār festivālā piedalījās 33 audzēkņi no dažādām Latgales reģiona pilsētām.

Neskatoties uz to, ka tas bija festivāls, dalībniekus vērtēja žūrija un labākajiem audzēkņiem tika piešķirtas speciālās balvas.

Pirmo reizi festivālā piedalījās Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, kuru pārstāvēja 1.klases audzēkne Paula Sergejeva (sk. I.Kigitoviča). Audzēknei tā bija pirmā uzstāšanās pieredze. Mūsu jauna māksliniece ieguva diplomu un balvu par visspilgtāko sniegumu.

Rakstu sagatavoja I.Kigitoviča