13. aprīlī Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola savās telpās jau trīspadsmito reizi pulcināja jaunos pianistus no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem.

Konkurss tiek organizēts katru gadu ar mērķi atklāt un atbalstīt jaunos pianistus, pilnveidot uzstāšanās prasmi un popularizēt Jēkaba Graubiņa mūziku.

Šogad konkursā piedalījās 84 audzēkņi no 37 Latvijas mūzikas skolām: Saldus, Rīgas, Jēkabpils, Kārsavas, Krimuldas, Līvānu, Jūrmalas, Valmieras, Madonas, Ādažu, Daugavpils, Jaunpiebalgas, Rēzeknes, Ķekavas, Ikšķiles, Ludzas, Limbažu, Olaines, Balvu, Gulbenes, Birzgales, Dagdas, Krāslavas, Preiļu, Salgales, Salaspils, Amatas, Sējas, Aizkraukles.

Jauno pianistu sniegumu vērtēja kompetenta, profesionāla žūrija: žūrijas priekšsēdētājs Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors, diriģents, komponists, pianists Aivars Broks, Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Antra Vīksne, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas pedagoģe Sandra Jalaņecka.

Konkursa dalībnieki uzstājās četrās vecuma grupās: A – 2.klase, B – 3.klase, C – 4.klase, D – 5.klase.

Saskaņā ar konkursa nolikumu, dalībnieki atskaņoja divus skaņdarbus: obligāto skaņdarbu – vienu no Jēkaba Graubiņa tautas dziesmu apdarēm no krājuma Spēlmanītis un brīvas izvēles skaņdarbu.

Priecājos un lepojos par savu audzēkņu panākumiem konkursā.

2. klases audzēkne Veronika Skurjate ieguva III vietu un 3. klases audzēkne Marija Seļakova – Atzinību. Konkursa laureāti saņēma speciāli šim konkursam darinātas Līvānu stikla balvas.

Rakstu sagatavoja skolotāja Ilze Rauza