Katru gadu jūnija pirmajā nedēļā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā (JIRMV) notiek īpašs pasākums – iestājeksāmeni mūzikas skolā. Domājot par to, kā piesaistīt talantīgos bērnus muzikālajai izglītībai, mūsu skolas vokālās mūzikas – kora klases vadītājai Danutai Kārkliniecei radās ideja par konkursu pirmsskolas vecuma bērniem.

Tika izstrādāts konkursa nolikums, izvirzīti konkursa mērķi.

Bērnudārzu mūzikas audzinātāji ir pirmie profesionāļi, kuri pamana savos audzināmajos muzikālas dotības un kuri varētu ierādīt bērniem un viņu vecākiem ceļu uz mūzikas skolu, kur talantīgi pedagogi attīsta audzēkņos šo Dieva doto dāvanu. Tā par konkursa uzdevumu tika izvirzīta sadarbība ar Rēzeknes pilsētas un novada pirmsskolas izglītības iestādēm. Konkurss popularizētu JIRMV. Tiktu veicināta pirmsskolas vecuma bērnu interese par mūziku, dziedāšanu un mūzikas instrumentiem. Konkurss piesaistītu Rēzeknes pilsētas un novada talantīgos bērnus muzikālajai izglītībai.

Sekoja prāta vētra un darbs pie konkursa īstenošanas.

13. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu pieskandināja bērnu prieks. Dalībai konkursā atsaucās septiņas Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes un divi Rēzeknes novada bērnudārzi. Uzstājās divdesmit konkursa dalībnieki:

Melisa Apaidina, Rēzeknes PII “Rotaļa”, skolotāja Ilga Temne – I pakāpe

Valerija Belokurova, Rēzeknes PII “Pasaka”, skolotāja Olga Avdejeva-Kozlova – II pakāpe

Viktorija Daukste, Rēzeknes PII “Varavīksne”, skolotāja Irina Grabovska – II pakāpe

Jana Diklaba, Rēzeknes PII “Vinnijs Pūks”, skolotājs Jānis Trūps – I pakāpe

Lauma Grudule, Rēzeknes Katoļu PII, skolotāja Sandra Mežore – II pakāpe

Liene Indriksone, Rēzeknes PII “Rotaļa”, skolotāja Ilga Temne – I pakāpe

Sofija Isakova, Rēzeknes PII “Namiņš”, skolotāja Jeļena Motina – II pakāpe

Beatrise Kiseļnikova, Rēzeknes PII “Namiņš”, skolotāja Jeļena Motina – II pakāpe

Evija Kļimova, Bērzgales PII, skolotāja Iveta Kopela – II pakāpe

Jeļizaveta Stepanova, Rēzeknes PII “Namiņš”, skolotāja Jeļena Motina – II pakāpe

Estere Krivteža, Rēzeknes PII “Rotaļa”, skolotāja Ilga Temne – I pakāpe

Arnita Mazure, Strūžānu PII “Zvaniņš”, skolotāja Daiga Griestiņa – I pakāpe

Romāns Nilovs, Rēzeknes PII “Rūķītis”, skolotāja Liene Čibule – I pakāpe, žūrija specbalva

Beāte Poiša, Rēzeknes Katoļu PII, skolotāja Sandra Mežore – I pakāpe

Samanta Rimša, Rēzeknes PII “Rotaļa”, skolotāja Ilga Temne – I pakāpe

Eva Stikāne, Rēzeknes PII “Varavīksne”, skolotāja Irina Grabovska – II pakāpe

Luīze Šubrovska, Katoļu PII, skolotāja Sandra Mežore – I pakāpe

Zarina Valtere, Rēzeknes PII “Varavīksne”, skolotāja Irina Grabovska – I pakāpe

Andželīna Vidžupe, Rēzeknes Katoļu PII, skolotāja Sandra Mežore – I pakāpe, žūrijas specbalva

Irbe Kārkliņa, Bērzgales PII, skolotāja Iveta Kopela – II pakāpe

Atbilstoši konkursa nolikumam, I pakāpes laureāti ir ieguvuši iespēju mācīties JIRMV bez iestājeksāmeniem, iesniedzot dokumentus līdz 31. maijam. Žūrija bija patīkami pārsteigta par to, ka visi mazie dziedātāji ir muzikāli apdāvināti. Tāpēc arī II pakāpes laureātus visus gaidīsim iestājeksāmenos! Informācija par iestājeksāmeniem ir atrodama www.jirmv.lv

Sirsnīgs paldies bērnudārzu vadītājiem par atbalstu un mūzikas skolotājiem par ieguldīto darbu. Ļoti ceram uz turpmāku sadarbību!

Vēlamies pateikt milzīgu PALDIES visiem labdariem, kuri saklausīja šī konkursa nepieciešamību un palīdzēja tam īstenoties. Pateicamies Rēzeknes pilsētas domei, Rēzeknes novada domei, Rēzeknes domes priekšsēdētāja vietniecei izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Lidijai Ostapcevai, Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centra direktores p.i. Kristīnei Kokorevičai, Rēzeknes novada izglītības pārvaldes nodaļas vadītājam Guntaram Skudram, Latgales vēstniecībai “GORS”, SIA “TONIS RA”.

Paldies māksliniecei Dainai Salmiņai par pavasarīgo konkursa logo!

Paldies arī pašmāju skolotājām, kuras uzņēmās žūrijas pienākumus – Andai Lipskai, Danutai Kārkliniecei, Ingrīdai Balodei. Paldies Sandrai Mežorei par jaundarbu – himnu konkursam, kuru pirmatskaņoja 1.-2. klašu vokālais ansamblis. Paldies Lolitai Svilānei par skanīgo flautu, Lienei Brencei par vijoles spēli un Irīnai Kigitovičai par klavieru pavadījumu, bērniem uzstājoties.

Sirsnīgs paldies mūsu skolas audzēkņiem – Endijai Juškānei, piesakot konkursa programmu, Karīnai Jablonskai, iemūžinot konkursu fotogrāfijās, Ralfam Arbidānam, Kristiānam Justam un Rebekai Baroniņai par saskanīgo ritma grupu, piespēlējot mazajiem dziedātājiem. Paldies Karīnai Patmalniecei un Lāsmai Baculei. Paldies arī dežurantei Olgai!!!

Uz tikšanos II “Saules zaķī” 2020. gada pavasarī!

Rakstu sagatavoja struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Ilze Rauza