Piebalsojot daudzbalsīgajam maija putnu korim, 21.maija pēcpusdienā JIRMV mazajā zālē izskanēja vokālās mūzikas koncerts,kurā piedalījās IP Vokālā mūzika – kora klase audzēkņi.Skanīgas dziesmas skanēja gan solistu gan duetu gan pirmo klašu ansambļa izpildījumā. Paldies par audzēkņu sagatavošanu skolotājām Danutai Kārkliniecei, Ingrīdai Balodei un Andai Lipskai, kā arī koncertmeistarēm Romualdai Dāvidai un Irinai Kigitovičai.