12. maijā Rīgas Latviešu biedrības namā pulcējās konkursa – koncertcikla “Talants Latvijai” finālisti.

Sveicam un lepojamies ar mūsu skolas IP “Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle” 4.klases audzēkni Martu Paulu Sejāni ar konkursa finālā iegūto augsto vērtējumu – II vieta! Sveicam arī koncertmeistari Svetlanu Sergejevu un skolotāju Haraldu Baugu.

Sveicam un godinām konkursa finālistus:

Māru Medni – IP “Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle” 2.klases audzēkne, koncertmeistare Svetlana Sergejeva, pedagogs Haralds Bauga

Katrīnu Belinsku – IP “Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle” 8.klases audzēkne, koncertmeistare Svetlana Sergejeva, pedagogs Haralds Bauga

Aivi Trukšānu – IP “Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” 7.klases audzēknis, pedagogs Ilze Rauza