Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pedagogu grupa no 29. aprīļa līdz 10. maijam projekta Erasmus+  ietvaros “Starptautiskā pieredze džeza mūzikas izglītības attīstībā” apmeklēja Sicīlijas mūzikas izglītības skolas un mūziķu profesionālās apvienības. Projekta mērķis ir Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pedagogiem paaugstināt profesionālo kompetenci un iemaņas akadēmiskās un laikmetīgās mūzikas žanru mijiedarbībā, interpretācijā, turpmāk  tās ieviešot  JIRMV izglītības procesā. 

Pieredzes apmaiņa sākās  kopīgajā apspriedē izglītības apvienībā  ‘’Cesie”, kurā notika arī JIRMV skolas prezentācija un stāsts par mūzikas izglītības sistēmu Latvijā Itālijas sadarbības partneriem.  Mobilitātes dalībnieki stāsta: “Jau vakarā iepazināmies ar džeza kluba veidotājiem un mūziķiem, klausoties un analizējot brazīļu džeza vakaru Palermo.   Sekojošās divas brīvdienas aizvadījām, apskatot pilsētu un klausoties ielu muzikantus.  A. Scarlatti konservatorijā Palermo iepazinām klavieru ansambļa spēli un piedalījāmies vokālajās nodarbības.  Katru vakaru iepazināmies ar mūziķiem –  latino džeza grupu ‘’Tatum’’.  Palermo darbojas Valdorfskola, kurā ēnojām nodarbības un iepazinām klasiskā saksofona skaņas, kā arī vērtējām, kā Valdorfa pedagoģijas principi tiek izmantoti mūzikas apmācībā. Brīvajā Valdorfskolā skatījāmies, kā audzēkņi brīvi  improvizē, apgūstot mūziku, kā arī paši aktīvi piedalījāmies nodarbībās. Atzinīgi novērtējām degsmīgus pasniedzējus, džeza pianista profesors, kurš pārliecināja ar savu fanātisko džeza mīlestību. Kopā ar itāliešu sadarbības partneriem un mūziķiem vakarā gatavojām ‘’svinīgās’’ vakariņas par godu Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienai. Īpašas likās ēnošana ģitāras un džeza vokālajās nodarbībās, kur varēja vērot eiropeiskā savijumu ar berberu un afrikāņu kultūrām. Izvērtējām, cik brīvi un improvizācijas pārpilni un džeza nodaļas studenti, kuri katru nedēļu uzstājas vietējā džeza klubā, kā arī vērtējām nodarbību metodes un apmācību veidu akadēmijas nodarbībās. Īpašas bija arī džeza kombo un džeza saksofona stundas. Sicīlijā līdzās valsts apmaksātajām skolām darbojas arī privātās mūzikas skolas, kuras orientējās uz laikmetīgo mūziku,  iepazināmies ar privāto džeza skolu “Brass”.

Šajā pieredzes apmaiņas braucienā mēs guvām nenovērtējamu pieredzi dažādās jomās – mūzikas izglītības, komunikācijas prasmju, laika plānošanas., iepazināmies ar dažādiem interesantiem cilvēkiem, daudz uzzinājām par Sicīliešu dzīvesveidu un paradumiem.   Salīdzinot mūzikas apmācības veidu, secinājām, ka tas ir līdzīgs Latvijas modelim, daudz kas ir atkarīgs no pedagoga personības un aizrautspējas. Privātskolā novērojām, ka tur tiek realizēta mūžizglītība, audzēknis ir vecāks par pedagogu. Savukārt, mūzikas vidusskolā sastapām ļoti ieinteresētus pedagogus un audzēkņus, kas bija gatavi turpināt sadarbību. Tur mēs vēlētos atgriezties.

Šīs kopā Palermo pavadītās dienas ilgi paliks atmiņā kā neaizmirstams, iespaidiem bagāts piedzīvojums!   Uz redzēšanos, Palermo! Vēlamies atgriezties!”

Danuta Kārkliniece, Irina Kigitoviča, Haralds Bauga, Anda Lipska, Kārlis Mangulsons