Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola  izsludina publisko iepirkumu “Jaunu mūzikas instrumentu iegāde” (JIRMV 2019/a).
Visi iepirkuma dokumenti ir pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas E-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv).
Iepirkuma nolikums paredz, ka pretendentu pieteikumi iesniedzami tikai elektroniski EIS E-konkursu apakšsistēmā.
Kontaktpersona:
Gunārs Rupainis
e-pasts: gunars.rupainis@jirmv.lv
tālrunis: 26150 666