Arī 2019.-2020. mācību gadā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas I-IV kursa audzēkņi kļūst līdzdalīgi Latvijas valsts finansētās atbalsta programmā „Latvijas skolas soma”

„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros arī JIRMV vidusskolas audzēkņiem tiek nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

Pateicoties iniciatīvai, vidusskolas audzēkņi 2019.-2020. mācību gada 1.semestrī apmeklējuši spēlfilmas “Dvēseļu putenis” kino izrādi; iepazinuši Muzejpedagoģisko progammu Latgales Kultūrvēstures muzejā –,,Pirmo reizi izstādē”, Ekspozīcijas izstādi, aplūkojot filmas “Nameja gredzens” tērpu izveidi, iepazīstot latvju rakstus; kā arī iepazīstot Rēzeknes Mākslas nama vēsturi.

* https://lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/