No 23. līdz 26. janvārim Rīgā, JVLMA notika XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Šogad konkurss tika veltīts izcilā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejas atcerei.

 No Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas profesionālās ievirzes programmas pakāpē konkursā piedalījās Dāvids Skudra (Klarnetes spēle, sk. H. Bauga, kcm I. Kigitoviča), Marta Paula Sejāne (Klarnetes spēle, sk. H. Bauga, kcm I. Kigitoviča), Māra Medne (Saksofona spēle, sk. H. Bauga, kcm I. Kigitoviča). Profesionālās vidējās izglītības pakāpē konkursā piedalījās Arnis Stepiņs (IP Sitaminstrumentu spēle, sk. R. Ivanovs).

Marta Paula Sejāne ieguva II vietu, Māra Medne ieguva Diplomu, Arnis Stepiņš ieguva II vietu.

Apsveicam! Paldies audzēkņiem, koncertmeistarei un skolotājiem par ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem!