4. un 12. martā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika VII Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss. Dalībai konkursā tika saņemti 98 pieteikumi, konkursā piedalījās 91 audzēknis. 4. martā konkursā uzstājās flautas un saksofona spēles audzēkņi, 12. martā – klarnetes, fagota, mežraga, trompetes, eifonija, trombona, tubas un sitaminstrumentu spēles audzēkņi. Konkursā dalībniekiem bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi. Abās konkursa dienās varēja dzirdēt radošus, muzikāli daudzveidīgus un saturīgus priekšnesumus.

4. martā audzēkņu sniegumu vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studiju daļas un pūšaminstrumentu katedras vadītājs, saksofona spēles lektors Ainars Šablovskis, JVLMA docētāja flautas spēlē, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas skolotāja, pūtēju orķestra Rīga mūziķe Liene Denisjuka-Straupe un Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas IP Pūšaminstrumentu spēle vadītāja, flautas skolotāja, Pārdaugavas un Mārupes mūzikas skolu flautas skolotāja Inga Grīnvalde.

12. martā žūrijas darbu veica JVLMA docents mežraga spēlē, PIKC Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle vadītājs Gatis Evelons, Ventspils Mūzikas vidusskolas un Mārupes Mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu spēles skolotājs, solo izpildītājmākslinieks un kamermūziķis sitaminstrumentu spēlē Guntars Freibergs un PICK Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas klarnetes spēles skolotājs Gunārs Kļaviņš.

No Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas konkursā piedalījās 19 audzēkņi. Godalgotā vietas un Atzinības rakstus saņēma 13 audzēkņi. Flautas spēlē Egijai Bojārei III vieta, Rebekai Kristiānai Skudrai un Elizabetei Geikinai-Tolstovai Atzinības raksti (sk. Lolita Svilāne). Klarnetes spēlē Ervīnam Smirnovam II vieta, Evai Masaļskai III vieta, Martai Paulai Sejānei II vieta, Dāvidam Skudram III vieta (sk. Haralds Bauga). Saksofona spēlē Mārai Mednei III vieta, Andrejam Daniilam Sorokinam Atzinības raksts (sk. Haralds Bauga). Mežraga spēlē Amandai Raudivei II vieta (sk. Aivars Komuls). Sitaminstrumentu spēlē Ričardam Benislavskim I vieta, Marekam Gusānam III vieta, Andžejam Rasimam Atzinības raksts (sk. Aleksandrs Maļkevičs).

Paldies audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu un lielisko sniegumu! Paldies koncertmeistariem Romualdai Dāvidai, Jeļenai Vasiļjevai, Lolitai Svilānei, Raitim Raibajam! Paldies metodiķei Solvitai Ivanovai par ieguldīto darbu konkursa organizēšanā un norisē!

IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle vadītājs Anselms Opincāns