Arī šajā mācību gadā skola stabili stāv savā skolas kalnā un jau augusta noslēgumā sāka gaidīt skolēnus un darbiniekus nākam pa skolas ceļu. Nākot tuvāk, var dzirdēt – aiz loga skan džeza mūzika, paejot tālāk, dzirdamas klavieru pasāžas un kormūzika…  pie mums tas nozīmē – 1.septembris ir klāt!

Zinību diena Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā norisinājās kā parasti. Skolas foajē bija dzirdami smiekli, sarunas un daudz pozitīvu emociju, ko veicināja satikšanās prieks. Protams, kā katru gadu, mūsu pulkā nāca jauns 1.kurss, kuri ar 4.kursu ienāca mūsu skolas lielajā zālē. Svētku pasākums un mācību gads varēja sākties!

“Pirmais septembris bija diezgan interesants, bija jau lietas ko paredzēju un ko neparedzēju, bet kopumā bija ļoti pozitīva pirmā diena jaunajā skolā. Tagad es it kā būtu pieņemts jaunā ģimenē. Es jūtos ļoti apmierināts, ka izvēlējos šeit mācīties.” Haralds Meiers (1.kurss)

“Jauns mācību gads, sen gaidītie draugi un klātienes mācības. 1.septembri sagaidījām ar foršiem un jauniem priekšnesumiem, protams, 3.kurss izcēlās un no viņiem bija visvairāk priekšnesumu, kuri bija ļoti oriģināli un ar vārdiem neaprakstāmi. Šis gads priekš manis bija kas jauns, jo klāt nāca jauni džeza priekšmeti un jauni skolotāji.”  Deina Misāne (2.kurss)

“Tas bija ļoti mīļi un ģimeniski, jo IV kursam tas bija pēdējais 1.septembris šajā skolā. Kā parasti bija krāšņas emocijas, jo audzēkņi sniedza dažādus, interesantus priekšnesumus.  Mums bija tas gods 1.kursa audzēkņus ievest skolas zālē. Tas bija ļoti satraucoši, jo mēs nācām pie apziņas, ka esam jau lieli…” Viktorija Grahoļska (4.kurss)