1.oktobrī JIRMV norisinājās Skolotāju dienas pasākums, kurā visu kursu audzēkņi ar dziesmām un mīļiem vārdiem pateicās saviem skolotājiem par zināšanām un rūpēm, ko viņi mums sniedz ik dienas.

“Skolotāju diena ir ļoti īpašs notikums visa mācību gada laikā. Lai arī skolotāji vienmēr ir ierauti darba steigā, vienmēr skrienoši, tomēr skolotāju dienā viņu sirdīs iezogas neliels satraukums. Gribas uz mirklīti apstāties, apturēt laiku. Mūsu skolas audzēkņi katru gadu mūs iepriecina ar sirsnīgiem apsveikuma priekšnesumiem, laba vēlējumiem, taču, lai arī mēs apmēram zinām, kādi būs apsveikumi, tomēr katru gadu gaidām arī pārsteigumus. Parasti tie ir patīkami! It sevišķi priecē sveicieni, kuri neliek skolotājiem darboties, piedalīties aktivitātēs. Tie taču ir svētki, kuru laikā kaut 30 minūtes gribas atvilkt elpu, atpūsties, baudīt priekšnesumus! Protams, ka skolēniem visādi gribas testēt skolotājus, pārbaudīt viņus, kaut uz īsu brīdi sajust pārākumu, būt gudrākiem. Bet viņi tāpat mums ir paši labākie, gudrākie un mīļākie! Un tālākais dzīves ceļš rādīs, kā ir patiesībā. Esmu pārliecināta, ka katrs skolotājs lepojas par saviem skolēniem, kuri dzīvē sasniedz vairāk par pašu skolotāju. Labam skolotājam ir labi skolēni un otrādi – labiem skolēniem dzīve noteikti piedāvā labus skolotājus! Lai arī mūsu mīļajiem skolēniem šajā ziņā veicas!“

4.kursa audzinātāja Vineta Briede-Dzanuška