9.oktobrī norisinājās par tradīciju kļuvušais Jāņa Ivanova dzimšanas dienai veltītais pasākums.  Katru gadu šo pasākumu rīko 4.kurss, arī šoreiz tas nebija izņēmums.

Katrreiz komponista atcerei veltītais pasākums izvēršas pilnīgi citādāks. Šogad audzēkņi tika sadalīti komandās, kurām klāt nāca arī skolotāju komanda. Visām komandām bija uzdevums izveidot zīmējuma vai kolāžās veida interpretāciju par J.Ivanova simfonisko poēmu “Varavīksne”.

JIRMV darbojas atraktīvi un radoši jaunieši un viņu pedagogi. Par to mēs varējām pārliecināties gala iznākumā, kad, klausoties J.Ivanova simfonisko poēmu, skolas lielajā zālē aplikāciju papīri, avīzes, žurnāli un krītiņi radīja fantāzijām pārbagātus darbus.

PALDIES VISIEM PAR AKTĪVU DARBOŠANOS! “Jāņa Ivanova dzimšanas dienai veltītais pasākums izvērtās emocijām piesātināts. Tas apvienoja visu skolas kolektīvu kopīgā fantāzijas lidojumā par simfonisko poēmu “Varavīksne”. Grupu darbs jaunpienācējiem (t.i., 1.kursam) un arī pārējiem kursiem izvērtās ļoti noderīgs, jo tā bija iespēja iepazīt ne tikai Jāņa Ivanova daiļrades dārgakmeni, bet arī skolotājus un skolasbiedrus, mazliet atvilkt elpu spraigajā skolas ikdienā  un radoši izpausties. Noslēgumā bija interesanti izpētīt citu grupu darbus, kurus vēlāk varēja apskatīt arī skolas gaitenī.”

Sintija Onužāne 3.kurss