Pamatojoties uz Grozījumiem Ministru kabineta  2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” profesionālās ievirzes izglītības programmās (mūzikas skola), mācību process individuālajiem mācību priekšmetiem notiek klātienē un grupu stundas – attālināti.