23.oktobrī JIRMV norisinājās Aigas Bokanovas meistarklases cimbalas spēlē. IP “Mūzika – Tradicionālā mūzika” audzēkņiem Lienei Skrebinskai, Katei Slišānei un Domenikam Slišānam bija iespēja papildināt ne tikai zināšanas, bet arī iemaņas cimbalas spēlē daudz profesionālākā šķautnē.Paldies Aigai Bokanovai par sniegto iespēju pilnveidoties! Paldies VKKF par atbalstu!