4. novembrī noritēja JIRMV organizētie kursi mūzikas vēsturē un teorijā. Kursu dalībniekiem tiešsaistē bija iespēja gūt profesionālo pilnveidi par tēmu “Mācību procesa pilnveidošana mūzikas vēstures un solfedžo stundās” – lekcijas vadīja brīnišķīgas lektores Baiba Kurpniece, Iveta Grunde, Marina Gribinčika. Dienas gaitā ļāvāmies daudzveidīgu tematu apskatei: “Modernisms un postmodernisms: jēdziens, viedokļi, izpratne, prakse”, “Bēthovena “zelta seifa” uzlaušana. Atslēgas – modes tendences un reliģija”, “Darbs ar jaunajiem komponistiem (metodiskie aspekti; komponēšanas pieraksta veidi; mūzikas formas skaidrojums un formas nepieciešamība; vienkāršas kompozīcijas tehnikas)”.

Paldies lektorēm par pieredzes apmaiņu, zināšanu bagāžas paplašināšanu, radošu iedvesmu meklēt darba procesā dažādus skatupunktus un sirsnīgu satikšanos mūzikas pasaulē!

Paldies VKKF par atbalstu! Paldies JIRMV direktoram Romānam Ivanovam un kursu īstenotājiem par ieguldīto darbu!

* Foto no Baibas Kurpnieces, Ivetas Grundes, Marinas Gribinčikas personīgā arhīva.