Sākot ar 2021./2022. m.g. Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā darbību uzsāks jauna profesionālās ievirzes izglītības programma “Taustiņinstrumentu spēle – ĒRĢEĻSPĒLE” (7 – 8 gadus veciem bērniem)
Apmācības ilgums – 8 gadi

Sīkāka informācija par dokumentu iesniegšanu un iestājeksāmeniem pie struktūrvienības vadītājas izglītības jomā – Inetas Kotānes (20235656)