Atklātā konkursa rezultātā uz JIRMV direktora amatu par uzvarētāju atzīts līdzšinējais SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” projektu vadītājs, interešu izglītības pedagogs un praktizējošs mūziķis Raimonds Arbidāns. Savus darba pienākumus jaunajā amatā direktors uzsācis pildīt no šī gada 3. janvāra.

R. Arbidāna galvenie darba pienākumi ir ne tikai plānot, vadīt un koordinēt mūsu vidusskolas darbu, nodrošinot izglītības iestādes mērķu un uzdevumu izpildi, bet arī pārstāvēt skolas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās un tiesu iestādēs, kā arī nodrošināt Rēzeknes Mūzikas vidusskolas finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai.

Nepieciešamās zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas esot direktora amatā, ieguvis, vadot kultūras biedrību “Viktorija”, koordinējot “Latgales profesionālās izglītības centra” un mācību centra “Fibra” darbu, pildot SIA “Rēzeknes enerģija” un A/S “Rēzeknes siltumtīkli” izpilddirektora, kā arī SIA “ALBA-LTD” valdes locekļa amata pienākumus.
Svarīgi atzīmēt, ka Raimonda Arbidāna saikne ar JIRMV aizsākusies laikā, kad pats nolēmis savu dzīvi saistīt ar mūziku. Tā rezultātā, pēc dažiem mūzikas skaņu piepildītiem gadiem, tieši JIRMV ieguvis vidējās izglītības un kora diriģenta, mūzikas skolotāja kvalifikāciju.

Visa skolas pedagogu kolektīva, darbinieku un audzēkņu vārdā novēlam jaunajam direktoram panākumus profesionālajā darbībā, izdošanos mērķu un ieceru sasniegšanā, spēju nezaudēt savu pozitīvismu un gaišo skatu nākotnē. Lai izdodas piepildīt ne tikai to, kas plānots, bet vēl un vēl vairāk!

Esiet sveicināts JIRMV!