Kā skaista tradīcija turpinās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas rīkotais konkurss “Skaņais bolss”. Balstoties uz šī brīža situāciju valstī un joprojām pastāvošajiem ierobežojumiem, arī šogad VIII jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss” norisināsies attālināti, kad 5. aprīlī žūrija izvērtēs iepriekš iesūtītos skaņdarbus video formātā. Konkursā aicināti piedalīties jaunie vokālisti – Latgales mūzikas skolu un vispārizglītojošo skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 15 gadiem. Dalībniekiem ir jāiesūta viens kopējs video, kurā atskaņo divus dažāda rakstura skaņdarbus: latgaliešu tautasdziesmas apdari no 2020. gada “Skaņais bolss” krājuma un brīvas izvēles skaņdarbu atbilstoši konkursa dalībnieka vecumam un spējām.

         Aicinām konkursa dalībniekus savus pieteikumus un video saites no Youtube platformas iesūtīt līdz 2022. gada 22. martam.  Datelizētāka informācija un pilnais konkursa nolikums skatāms sadaļā Konkursi (http://www.jirmv.lv/index.php/nolikumi/).

         Gaidīsim jūsu pieteikumus. Lai visiem izdevies, veiksmīgs un panākumiem bagāts šis mācību gads!

         Lai skan!