2. februārī JIRMV viesojās pārstāvji no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas – Laura Šarova un JVLMA Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs. Meistarklases vadītāja Laura Šarova ir JVLMA Senās mūzikas katedras docētāja, Baroka vijoles klases vadītāja, asociētā profesora Māra Kupča dibinātā baroka orķestra Collegium Musicum Riga mūziķe, senās mūzikas ansambļa Neymann Ensemble mākslinieciskā vadītāja, Rīgas Senās mūzikas centra projektu vadītāja un galvenā producente, kā arī JIRMV absolvente. Laura dažādu senās mūzikas kolektīvu sastāvā uzstājusies Baltijas valstīs, Dānijā, Norvēģijā, Krievijā, Francijā, Austrijā u.c. Kā žūrijas locekle regulāri piedalās starptautiskā rezidenču projekta EEEMERGING+ atlasēs.

Viesojoties pie mums, Laura JIRMV izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle pedagogiem un audzēkņiem piedāvāja meistarklasi “Adagio” semantika A. Corelli, C. Zuccari daiļradē un laikmeta kontekstā. Ievads senās mūzikas interpretācijā.” Meistarklases mērķis bija sekmēt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu programmas Stīgu instrumentu spēle pedagogiem un vijoles spēles audzēkņu meistarības attīstīšana. Uzdevumi: gūt padziļinātu ieskatu par “Adagio” A. Corelli un C. Zuccari daiļradē, iepazīties ar senās mūzikas interpretācijas iespējām un aktualitātēm, sekmēt pedagogu profesionālās darbības pilnveidi un pieredzes apmaiņu.

Kopumā meistarklasē piedalījās 7 JIRMV pedagogi un 7 audzēkņi, no kuriem 4 izmantoja iespēju un kopā ar Lauru praktiski trenēja un attīstīja savas vijoles spēles iemaņas. Lekcijas laikā uzsvars tika likts uz Adagio semantiku, kad uzskatāmākam piemēram, sarunas laikā tika rādīti un spēlēti piemēri, kā arī iesaistīti audzēkņi. JIRMV audzēknei Antrai Toporkovai bija gods spēlēt kopā ar Lauru Šarovu jau lekcijas laikā. Savukārt, meistarklasē uzsvars tika likts uz audzēkņu vijoles spēles iemaņu attīstīšanu. Kopā 4 JIRMV audzēkņi izmantoja unikālu iespēju, laiku un nospēlēja katrs savu sagatavoto skaņdarbu, pēc tam tika strādāts pie niansēm, lai šo spēli uzlabotu un attīstītu. Katram no audzēkņiem, kā arī klausītājiem tika doti padomi, rādīti piemēri kā uzlabot spēles tehniku, kā izprast skaņdarbu un arī pašiem sevi. Ļoti vērtīgus padomus sniedza arī Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs, kurš rosināja aizdomāties un apdomāt konkrētas tēmas saistībā ar vijoles spēles tehniku, veidiem, iespējām, dalījās ar savu personisko pieredzi un aicināja būt izglītotiem mūziķiem. Ne reizi vien Laura minēja, ka svarīga ir ne tikai izcila spēles tehnika, kvalitatīvs instruments un zināšanas, bet arī skaidra doma un emocijas, ko vēlas atklāt atskaņojot konkrēto skaņdarbu. Sajūtas un emocijas ir cieši klātesošas, neatņemamas instumenta spēles laikā. Instruments ir jāsadzird, jāsajūt, kustībām jābūt vieglām un brīvām, tajā pašā laikā pārliecinātām un drošām.

Visu meistarklases dalībnieku vārdā pateicamies Laurai Šarovai un Mārim Kupčam par visu vērtīgo, ko viņi snieguši – pieredzi, palīdzību, viedokli, atbalstu un iedrošinājumu turpmākajam darbam un jauniem sasniegumiem. Gaidīsim nākamo tikšanos, sarunas un iespēju sevi pilnveidot!

Foto: M. Kupčs un I. Unzule