Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola piedāvā jauniešiem iespēju – projekta Erasmus+ ietvaros 14 dienas (ieskaitot ceļojuma dienas) piedalīties pieredzes apmaiņā Malagā (Spānija), iepazīstot mūsdienu un tradicionālo mūziku.

Tiks izvēlēti 5 audzēkņi, kuriem būs iespēja apmeklēt dažāda līmeņa Spānijas mūzikas izglītības iestādes, mūziķu asociācijas, piedalīties kultūras pasākumos kopā ar Jāņa Ivanova mūzikas vidusskolas sadarbības partneri – Spānijas apmācības aģentūru Tribeka un pavadošo pedagogu. Mobilitātes periods ir 14 dienas, paredzēts pēc 20. marta.

Audzēkņi, kuri vēlas piedalīties pieredzes mobilitātē uz Malagu, ir aicināti iesniegt motivācijas vēstuli angļu valodā, piesakot sevi braucienam un pamatojot, kādas profesionālās prasmes un pilnveidošanās sagaida no mobilitātes un kā to vēlas izmantot karjeras izaugsmē.

Vairāk informācijas un konsultācijas par projekta norisi, pieredzes apmaiņu, sagaidāmajiem rezultātiem varat saņemt pie projektu vadītājas Ināras Groces, tālr. 29299709, e-pasts: inara.groce@kultura.lv.

Motivācijas vēstules apjoms – 1 A4 formāta lapa.

Iesniegumus gaidām līdz 25. februārim pulksten 12:00 JIRMV sekretariātā, 2. stāvā vai arī nosūtiet elektroniski uz abām e-pasta adresēm: jirmv@jirmv.lv un inara.groce@kultura.lv.

 Jaunas zināšanas un prasmes piedāvā Eiropas Savienības Erasmus+ programma. Apmeklējot Eiropas valstis, iespēja ne tikai pilnveidoties profesionāli, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas un baudīt citu valstu kultūras vērtības un tradīcijas. Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.