18. februārī JIRMV notika Tautas mūzikas meistardarbnīca, kuru vadīja IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) pedagogi Liene Brence, Aleksandrs Maļkevičs un Dace Baltkāje.

Meistardarbnīcas laikā mūzikas skolas audzēkņiem un pedagogiem tika piedāvāta iespēja muzicēt ansamblī, spēlējot pēc dzirdes, iepazīt tradicionālās mūzikas stila daudzveidību, atskaņojot melodijas uz vijoles un akordeona, kā arī bija iespēja pamēģināt vēl jaunus instrumentus, piemēram, bubynu, stabuli, dūru cītaru, mandolīnu un kokli.

Bērnu atsaucība un prieks par satikšanos bija neizmērojams. Ar lielu aizrautību, emocionālo atklātību par izdošanos, tika apgūtas dažādas melodijas. Meistarklase noslēdzās ar kopēju tikšanos omulīgā gaisotnē, pēcpusdienas iemācītā demonstrēšanu pārējiem dalībniekiem.  

Kopumā Tautas mūzikas meistardarbnīcā piedalījās 13 JIRMV audzēkņi un 3 pedagogi, tika pārstāvētas tādas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā Vokālā mūzika, Stīgu instrumentu spēle – vijoles spēle, ģitāras spēle, Taustiņistrumentu spēle – klavierspēle, akordeona spēle.

Atgādinām, ka L. Brence, D. Baltkāje un A. Maļkevičs ar Tautas mūzikas meistardarbnīcu dosies ciemos arī pie Viļānu mūzikas un mākslas skolas (5. marts), Ludzas mūzikas pamatskolas (4. marts) un Balvu mūzikas skolas (11. marts) audzēkņiem un viņu pedagogiem.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. Projekta mērķis ir iepazīstināt bērnu skolu audzēkņus ar tautas mūzikas instrumentiem, to veidiem, skaņu un spēles īpatnībām, lai iespējams, turpinot mācības mūzikas vidusskolā, spētu pieņemt lēmumu par sev piemērotākās izglītības programmas un instrumenta izvēli.

            Paldies meistardarbnīcas vadītājiem par dalīšanos savā pieredzē un prasmēs un dalībniekiem par izrādīto interesi un aktīvo dalību! Novēlam radošu pavasari un mūzikas skaņu piepildītu turpmāko mācību gadu!