Vakar, 9. martā, JIRMV attālinātā formātā norisinājās lekcijas mūzikas teorijas jomā.

Pasākuma mērķauditorija bija Latgales reģiona mūzikas skolu teorijas mācību priekšmetu pedagogi, JIRMV pedagogi un IP Mūzikas vēsture un teorija audzēkņi, JIRMV IV kursa audzēkņi. Ar savu pieredzi, zināšanām un novērojumiem dalījās trīs zinoši eksperti: Ieva Rozenbaha (“Sadarbība starp izglītības līmeņiem mūzikas teorētiskajos priekšmetos”), Andris Vecumnieks (“Izslavētais (godinātais) nezināmais? (Latviešu komponisti – LMB laureāti 1993 – 2021)”) un Jānis Kudiņš (“Latvijas komponistu operas 21. gadsimta sākumā: starp avangardiskiem eksperimentiem un neoromantisku sensualitāti”). Katrs no lektoriem piedāvāja aizraujošu un izzinošu lekciju par savu sagatavoto tēmu. Docente, muzikoloģe Ieva Rozenbaha stāstīja par saturu, vērtēšanas iespējām un praktiskajiem uzdevumiem mūzikas teorētiskajos priekšmetos. Profesors Andris Vecumnieks dalījās ar apkopojumu, ko veicis par LMB nominantiem un laureātiem, kā arī aktīvi iesaistīja lekcijas dalībniekus sarunās. Profesors padalījās ar saviem novērojumiem un atziņām, ko guvis, detalizēti pētot šo konkrēto tēmu. Mācību nolūkos arī padalījās ar saviem izstrādātajiem vizuālajiem materiāliem un prezentācijām. Profesors Jānis Kudiņš meistarklases dalībniekus iepazīstināja ar 21. gadsimta Latvijas komponistu operām, īpaši pievēršot uzmanību arī mūsdienu jaunākajām operām, to raksturojumam, sniedza iespēju aplūkot dažādu operu fragmentus. Meistarklase bija daudzveidīga, tāpēc īpaši interesanta un pamācoša!

Pateicamies visiem lektoriem un dalībniekiem par iespēju, būt kopā, kaut vai attālināti. Ceram uz drīzu tikšanos klātienē!

Kopumā meistarklasē piedalījās 20 pedagogi no JIRMV un reģiona mūzikas skolām, kā arī 7 JIRMV audzēkņi.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds. Šo lekciju mērķis ir skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana mūzikas teorijas jautājumu padziļinātai izpratnei, iepazīšanās ar aktuālajām tēmām un, protams, pieredzes apmaiņa.