10. martā, viesojoties JIRMV, ērģeļniece Ilze Reine mūsu skolas pedagogiem un audzēkņiem, kā arī reģiona mūzikas skolu pedagogiem piedāvāja meistarklasi “Ērģeļu spēles improvizācijas iespējas”. Meistarklases pirmajā daļā JIRMV audzēkņiem bija iespēja atskaņot savu iepriekš sagatavoto repertuāru, un lūgt Ilzei Reinei konsultāciju, ieteikumus, padomus. Savukārt meistarklases otrajā daļā Ilze aicināja uz praktisku ērģēļspēles improvizācijas uzdevumu, kura laikā tika iesaistīti visi klātesošie, un nedaudz mazāk, iespēju robežās ar tie, kas meistarklasi vēroja otrpus ekrānam.

Liels paldies visiem meistarklasē iesaistītajiem par dalību, aktivitāti un ieinteresētību. Paldies Ilzei Reinei par aktīvo darbu, audzēkņu stimulēšanu radošai talanta attīstībai un to enerģiju, kuru viņa izstaro!

Kopumā meistarklasē piedalījās 8 JIRMV audzēkņi un 12 pedagogi no JIRMV un reģiona mūzikas skolām.

Projektu finansē Valsts kultūrkapitāla fonds.Meistarklases mērķis ir veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu ērģeļspēles pedagogiem, uzlabot audzēkņu ērģeļu spēles prasmes un iemaņas.  Uzdevumi: Sekmēt pedagogu un audzēkņu profesionālo pilnveidi un pieredzes apmaiņu, popularizēt ērģeļspēles tradīciju, veicināt pedagogu un jauno mūziķu izaugsmi, lai rosinātu jaunrades procesus nākotnē.

Foto: Jānis Pāža