Šī gada 2. martā JIRMV norisinājās 4. kursa audzēkņu Žetonu vakars. 4. kursa audzēkņi aktīvi gatavojās šim pasākumam trīs nedēļu garumā, ieviešot jaunu žetonu vakara norises veidu, lai vislabāk varētu parādīt savus attīstītos un izkoptos talantus, spējas. Pasākums noritēja 3 daļās. Pirmajā daļā audzēkņi rādīja 4 gadu laikā iegūtās zināšanas savā specialitātē. Varējām redzēt un dzirdēt akadēmisko dziedāšanu, diriģēšanu, flautas spēli, klavierspēli un arī džeza mūzikas priekšnesumus. Otrajā daļā 4. kursa audzēkņi atklājās pilnīgi citā gaismā, parādot, cik aktīvi, atraktīvi un talantīgi viņi ir arī ārpus savas specialitātes! Baudījām gan starptautisko mūziķu festivālu “Likmes”, gan folkloras kopu “Slaucējas”, gan grupu “Trīs musketieri un vīns”. Noslēgumā mūs priecēja video, kur redzējām, cik daudz viņi piedzīvojuši šo četru gadu laikā. Trešajā daļā JIRMV 3. kursa audzēkņi pasniedza pārējo kursu īpaši sagatavotās dāvaniņas, tika pasniegtas nominācijas dažādās jomās un, protams, svinīgie žetonu gredzeni! Ceram, ka šī kursa ieviestais pasākums saglabāsies arī turpmākajā JIRMV audzēkņu dzīvē kā tradīcija.