6. un 7. aprīlī Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā viesojās virtuozākā un perspektīvākā latviešu etnogrāfiskās kokles spēlētāja, kas ir īpaši apdāvināta un prasmīga improvizācijas mākslā – Laima Jansone. Etnogrāfisko kokli Laima Jansone interpretē sev vien raksturīgajā spēles veidā, kur mijas gan straujums un impulsivitāte, gan miers un vēlme iedziļināties sevī. Mūziķes izpildījuma neatņemama sastāvdaļa ir improvizācija, tā vienmēr ir kas vienreizējs – pārsteigums un piedzīvojums gan klausītājiem, gan mūziķim. Viņa spēlē arī īpaši viņai izveidotu elektro-akustisko kokli, kas dod iespēju izmantot dažādus efektus.

Kā skan Kurzemes, kā skan Latgales un kā skan koncertkokle, kopā uzzināja un darbojās Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas IP Mūzika (Tradicionālā mūzika) audzēkņi un tradicionālo ansambļu mūziķi.

Meistarklašu laikā Laima Jansone ne tikai praktiski strādāja ar JIRMV audzēkņiem un meistarklases dalībniekiem, bet arī iedvesmoja aktīvai muzikālajai darbībai. Laima vairākkārtīgi uzsvēra, cik svarīgi ir darīt uzreiz, kā tikai doma, ideja ienākusi prātā. Jāmin, ka liela daļa no sarunas tika vērsta jauniešu virzienā, ar lūguma veidot savas radošās darbības aprakstus un nekautrēties dalīties savos panākumos, pieredzē un atklājumos ar citiem cilvēkiem. Mūziķim ir jāprot sevi parādīt daudz un dažādos aspektos. Tikai rādot sevi pasaulei, ir iespējams, ka mūs tiešām pamanīs. Vērtīga Laimas atziņa ir tā, ka ne vienmēr svaarīgi ir spēlēt lielas auditorijas priekšā. Nereti tieši uzstāšanās vien 10-20 cilvēku priekšā spēj dot daudz vairāk emociju, pieredzes, spēka turpmākajam darbam!

Pirmās meistarklašu dienas noslēgumā JIRMV notika koklētājas Laimas Jansones un JIRMV Tradicionālās mūzikas nodaļas audzēkņu kopīgais koncerts. Paldies visiem interesentiem, kas aktīvi darbojās, apmeklēja koncertu un vienkārši bija klāt šajā priekš visiem vērtīgajā notikumā.

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu. Tālākizglītības kursu mērķis ir veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu mūzikas skolu pedagogiem, uzlabot audzēkņu tautas mūzikas instrumentu, ansambļa spēles prasmes un iemaņas.