Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pedagogi iepazīst karjeras un izpildītājmākslas darba tirgu Maltā. Erasmusplus finansētā projekta ietvaros tika apmeklētas iestādes un organizācijas, kuras aktīvi darbojas mūzikas jomā, organizē starpnozaru sadarbību starptautisko pasākumu organizēšanā.  Kā viens no projekta ieguvumiem ir tā dalībnieku integrēšanās Eiropas mūzikas kultūrā un starptautiskajos pieredzes apmaiņas procesos.

Maltai raksturīgs daudzslāņains mūzikas mantojums, veidojies dažādu stilu un tradīciju sajaukumā robežlīnijās starp Itāliju un arābu valstīm, līdz ar to radot īpašu kultūras eklektiku. Te aktīvi darbojas Maltas simfoniskais orķestris,  starptautiskos konkursus organizē  koris „Gaulitana”. Mobilitātes laikā pedagogiem bija iespēja  iepazīt maltiešu mūsdienu un tradicionālo mūziku, apmācības metodes, apmeklēt koncertus

Maltā notiek aktīva starptautiska sadarbība – tiek organizēti atpazīstami starptautiskie pianistu konkursi, ikgadēji festivāli. Šajās valsts muzikālajās performancēs nozīmīgu lomu spēlē Maltas mūzikas skola, izglītojamie un pedagogi tiek iesaistīti gan pasākumu organizēšanā, gan profesionālajā pilnveidē, tiek organizētas starptautiskās meistarklases.

Mobilitāte sniegs pedagogiem prasmes orientēt jauniešus mūziķa karjerai un sniegs praktiskas metodes šajā darbā. Tas uzlabos audzēkņu sagatavotību mūzikas darba tirgum. Projekts sekmēs JIRMV iekļaušanos starptautiskajos mūzikas konkursos un pasākumos, veicinās jau esošo izglītības programmu pievilcību un laikmetīgumu. Šādā veidā šis projekts ir ciešā saistībā ar JIRMV mērķiem – kļūt par labāko mūzikas izglītības centru Austrumlatvijā, piedāvājot profesionālas un mūzikas darba tirgū orientētas izglītības programmas.

JIRMV publicitāte