Beidzoties dažādiem ierobežojumiem, kas bija saistīti ar pandēmijas parādīšanos pasaulē, arī JIRMV ķļuvusi notikumiem un ciemiņiem atvērtāka. Par to liecina aprīlī rīkoto meistarklašu klāsts. Pirmā JIRMV rīkotā meistarklase, kas tika piedāvāta klātienē arī citu reģiona skolu pedagogiem un interesentiem no pilsētas notika 8. aprīlī. Šajā dienā pie mums viesojās mecosoprāns Irma Pavāre, piedāvājot meistarklasi solo dziedāšanā “Brīvā rezonanse. Elpas balsts”.

Meistarklases laikā 7 JIRMV audzēkņiem (Lāsmai Baculei, Renetai Krakopei, Imantam Spīčam, Aleksandrai Jakušenokai, Anastasijai Zeilišai, Daigai Abramānei un Laimai Tihovskai) bija iespēja praktiski darboties kopā ar Irmu Pavāri, lai attīstītu savas vokālās prasmes un tehniku, kā arī emocionālās šķautnes. Irma Pavāre sniedza iedvesmu un zināšanu devu ne tikai audzēkņiem, bet arī pedagogiem. Diskusiju veidā vokālā pedagoģe dalījās pieredzē un ieteica dažādus vingrinājumus, vokālās metodes.

Projekts tapis ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Meistarklases mērķis bija veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu izglītības programmas Vokālā mūzika pedagogiem, uzlabot audzēkņu vokālās prasmes. Uzdevumi: Sekmēt pedagogu un audzēkņu profesionālo pilnveidi un pieredzes apmaiņu, popularizēt vokālo izglītību un tradīciju, veicināt pedagogu un jauno mūziķu izaugsmi, lai rosinātu jaunrades procesus nākotnē.

Liels paldies Irmai Pavārei par vērtīgo meistarklasi, kā arī visiem dalībniekiem, kuri izmantoja šo iespēju, lai tiktos klātienē, mācītos, iedvesmotos un dalītos savā pieredzē.

Uz tikšanos kādā no nākošajiem JIRMV rīkotajiem pasākumiem!