Vakar, 20. aprīlī, JIRMV norisinājās sadraudzības pasākums FERMĀTA 2022, kura laikā reģiona mūzikas skolu audzēkņiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar JIRMV vidi, audzēkņiem un gaisotni, kas pie mums valda. Pasākumu atklāja JIRMV direktors Raimonds Arbidāns un direktora vietniece mācību darbā Vineta Briede-Dzanuška. Turpmāko pasākuma norisi vadīja rīkotāji – JIRMV Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki.

Pasākuma laikā visiem dalībniekiem bija jāpilda dažādi intelektuāli aizraujoši un pamācoši uzdevumi, kurus sarūpēja JIRMV audzēkņi. Sava veida ekskursijas formātā dalībnieki iepazinās ar visām skolas instrumentu spēles nodaļām, tikai piedāvāti dažādi uzdevumi no Ērģeļspēles nodaļas audzēkņiem, Tradicionālās mūzikas, Džeza un mūsdienu ritma mūzikas nodaļas, Stīgu instrumentu spēles, Klaviespēles, Pūšaminstrumentu spēles nodaļām, kā arī Diriģēšanas, Mūzikas vēstures un teorijas un Vokālās mūzikas nodaļām. Visi dalībnieki, daloties 9 komandās, piedalījās Erudītā, spēlēja dziesmu spēli un kopīgi krāja punktus, kas noveda arī līdz izcīnītām vietām un saldām balvām! Pateicoties Tradicionālās mūzikas nodaļas pedagogiem Lienei Brencei un Aleksandram Maļkevičam, kā arī 3 aktīviem audzēkņiem, Fermātas dalībniekiem bija iespēja dejot līdz slapjām mugurām un pagurumam. Danči visus dalībniekus pamatīgi izkustināja!

Paldies Ludzas Mūzikas pamatskolai, Viļānu Mūzikas un mākslas skolai, Balvu Mūzikas skolai un Gulbenes Mūzikas skolai par aktīvu dalību un iesaistīšanos pasākumā!

Foto: Jānis Pāža