6.maijā, saulainā pavasara pēcpudienā Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā notika skanīgs IP Vokālā mūzika – Kora klase nodaļas audzēkņu koncerts.

Koncertā piedalījās audzēkņi ar skaistākajām pavasara dziesmām. Koncertā skanēja gan dziesmas par putniem, zvēriem, pavasara saulīti, gan dziesmas kā veltījumi māmiņām. Uz koncertu bija ieradušies vecāki, draugi un citi interesenti, kuri varēja vērot katra bērna vokālās prasmes un balss izteiksmību, jo katrs audzēknis bija krāšņs savā balss skanējumā.

Koncertu vadīja divas čaklas “kamenes” – Laima Tihovska un Sintija Onužāne, kuras klausītājos raisīja smaidu un ar saviem stāstiem pietuvināja visus arvien tuvāk pavasarim.

Paldies visiem audzēkņiem par piedalīšanos un paldies vokālajām pedagoģēm: Guntrai Kuzminai – Juknai, Ingrīdai Balodei, Danutai Kārkliniecei, Ilzei Grēvele – Skarainei, kā arī koncertmeistarēm – Irinai Kigitovičai un Antrai Vallerei par degsmi un darba sparu.

Tiksmies citos vokālās mūzikas koncertos!

Foto: Guntra Kuzmina-Jukna