Profesionālās ievirzes izglītības programmu (Bērnu mūzikas skolas) audzēkņu 2021./2022. mācību gads jau ir noslēdzies, profesionālās mūzikas vidusskolas audzēkņi nonākuši jau finiša taisnē, dažiem vēl pirms izlaiduma eksāmeni jānokārto, un ilgi gaidītais skolēnu vasaras brīvlaiks pavisam tuvu jūtams. Kā katra mācību gada beigās, arī šogad vēlamies veikt nelielu apkopojumu par to, kā mācību gada laikā ir veicies, kādos konkursos esam piedalījušies, kādas vietas un balvas saņēmuši, kā arī vēlreiz akcentēt tos konkursus, kurus rīkojam mēs paši – JIRMV. Pašu rīkotos konkursus ir atbalstījuši arī mūsu vietējie uzņēmumi un uzņēmēji, par ko viņiem visiem izsakām lielu Paldies! Pie šī vēl nedaudz vēlāk atgriezīsimies.

Šogad kopumā JIRMV audzēkņi ir piedalījušies 34 dažāda mēroga konkursos un olimpiādēs. Godalgotas vietas guvuši 46 audzēkņi, no kuriem daudzi ir piedalījušies vairākos konkursos un guvuši vairākas godalgotās vietas. Pateicību par gūtajiem panākumiem konkursos un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē saņēma 32 profesionālās ievirzes (Bērnu mūzikas skolas) audzēkņi, kā arī 14 profesionālās vidējās izglītības audzēkņi.

JIRMV profesionālās ievirses izglītības programmu konkursu laureāti: Ervīns Ratinskis (3.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle), Estere Vogule (3.klase – Taustiņinstrumentu spēlē – Klavierspēle), Veronika Skurjate (5.klase – Taustiņinstrumentu spēlē – Klavierspēle), Kristiāns Jurevičs (5.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle), Normunds Petuhovs (6.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle), Aleksandrs Fjodorovs (1.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle), Gints Kise (3.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle), Mareks Gusāns (5.klase – Sitaminstrumentu spēle), Māra Medne (5.klase – Pūšaminstrumentu spēle), Marta Paula Sejāne (7.klase – Pūšaminstrumentu spēle), Katrīna Laputjova (8.klase – Vokālā mūzika), Līna Hofmane (2.klase – Pūšaminstrumentu spēle), Agnese Bricika (3.klase – Stīgu instrumentu spēle), Elīna Poča (6.klase – Stīgu instrumentu spēle), Laura Doropoļska (7.klase – Vokālā mūzika), Kirils Briga (3.klase – Vokālā mūzika), Dāvis Rimša (7.klase – Vokālā mūzika), Samanta Vēvere (2.klase – Vokālā mūzika), Markuss Slavinskis (3. klase – Vokālā mūzika), Alise Apeine (3.klase – Vokālā mūzika), Jūlija Žurzdina (3.klase – Vokālā mūzika), Eva Stikāne (2.klase – Vokālā mūzika), Adrians Čudars (2.klase – Vokālā mūzika), Laura Elizabete Karčevska (6.klase – Vokālā mūzika), Liene Indriksone (2.klase – Vokālā mūzika), Agrita Fjodorova (6.klase – Vokālā mūzika), Beatrise Lipska (6.klase – Vokālā mūzika), Estere Krivteža (1.klase – Vokālā mūzika), Laura Jermakova (6.klase – Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle), Luīze Svilāne (2.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle), Anna Ahverdjanca (4.klase – Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle). XXIII Starptautiskajam akadēmiskās mūzikas konkursam “Jūrmala 2022” pieteikts pārstāvis no JIRMV – Platons Ostafijs (ped. Guna Kise). Ļoti ceram un novēlam arī ērģeļspēles audzēkņiem panākumus konkursā!

Audzēkņu panākumi nebūtu iespējami bez pedagogu un koncertmeistaru ieguldījuma, tādēļ izsakām lielu paldies visiem pedagogiem: Vija Poikāne, Ilze Rauza, Tatjana Kricka, Aleksandrs Maļkevičs, Haralds Bauga, Lilija Blumberga, Danuta Kārkliniece, Ilze Grēvele-Skaraine, Ingrīda Balode, Guntra Kuzmina-Jukna, Aldis Kise, Vjačeslavs Pilipovs, kas veiksmīgi sagatavojuši savus audzēkņus dalībai konkursos. Liels paldies arī koncertmeistariem: Raitis Raibais, Irina Kigitoviča, Antra Vallere, Ilze Rauza, Ilze Grēvele-Skaraine, kuri ieguldījuši savu laiku un darbu šo visu audzēkņu atbalstam dalībai konkursos!

JIRMV profesionālās vidējās izglītības programmu konkursu un olimpiāžu laureāti: Ērika Ruhmane (I kurss – IP Mūzika – Tradicionālā mūzika), Antra Toporkova (I kurss – IP Stīgu instrumentu spēle), Alīna Eglīte (III kurss – IP Stīgu instrumentu spēle), Karīna Jablonska (IV kurss – IP Diriģēšana), Amanda Linda Maculeviča (II kurss – IP Diriģēšana), Ieva Leiduma (IV kurss – IP Mūzika (Džeza un mūsdienu ritma mūzika)), Aivis Trukšāns (II kurss – IP Mūzikas vēsture un teorija), Laura Svikša (II kurss – IP Mūzika (Džeza un mūsdienu ritma mūzika)), Lāsma Bacule (IV kurss – IP Vokālā mūzika), Reneta Krakope (III kurss – IP Vokālā mūzika), Sintija Onužāne (IV kurss – IP Mūzikas vēsture un teorija), Mihails Pranovičs (IV kurss – IP Mūzikas vēsture un teorija), Toms Buravecs (II kurss – IP Mūzikas vēsture un teorija), Laima Tihovska (IV kurss – IP Vokālā mūzika). XXIII Starptautiskajam akadēmiskās mūzikas konkursam “Jūrmala 2022” pieteikts pārstāvis no JIRMV – Kaspars Bačkurs (I kurss – IP Taustiņinstrumentu spēle – Ērģeļspēle) (ped. Laura Ivanova). Arī Kasparam vēlam panākumus un ļoti ceram, ka varēsim savu konkursu laureātu sarakstu papildināt ar vēl vienu ierakstu. Lai veicas!

Pateicamies visiem pedagogiem: Inna Pētersone, Jānis Veļičko, Anda Lipska, Natālija Romane, Ingrīda Balode, Ilze Grēvele-Skaraine, Inese Pāvule, Vineta Briede-Dzanuška, Sandra Mežore, Ilona Rupaine, Danuta Kārkliniece, Liene Brence, par audzēkņu sagatavošanu, atbalstu un padomu gan gatavojoties konkursam, gan piedaloties, protams, arī pēc tam, kad konkurss noslēdzies! Liels paldies koncertmeistariem: Žaneta Solovjeva, Irina Kigitoviča, Inga Afanasjeva, Antra Vallere, Jānis Veļičko, Guntra Kuzmina-Jukna par atbalstu un ieguldīto darbu audzēkņu panākumu sasniegšanā!

Paralēli dalībai citu skolu, valstu un dažādu organizāciju rīkotajos konkursos, JIRMV 2021./2022. mācību gadā tika organizēti divi vokālās mūzikas konkursi: VIII jauno vokālistu konkurss “Skaņais bolss” un II Mazo dziedātāju konkurss “Saules zaķis”. Mazo dziedātāju konkurss vēl tikai norisināsies 4.jūnijā, taču kopumā varam atzīmēt, ka abiem konkursiem kopumā pieteikušies un savu talantu parādījuši (daudzi vēl tikai parādīs) 43 mūzikas skolu un Rēzeknes pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

Īpašu paldies vēlamies teikt arī mūsu sadarbības partneriem un sponsoriem, kuri atbalstījuši JIRMV ar mūsu organizēto konkursu laureātu balvām, prezentācijas materiālu izgatavošanu, telpu noformēšanu utt. Liels paldies Latgales vēstniecībai GORS, kas mūs vienmēr aicina pie sevis baudīt dažāda veida kultūras un mākslas pasākumus. Paldies Latgales Kultūrvēstures muzejam par sadarbību un iespēju sevi parādīt plašākai publikai. Paldies RA Drukātava par zibenīgi ātro darbu un spēju sagatavot mums visu nepieciešamo pat pēdējā brīža pēdējā brīdī. Pateicamies par atbalstu arī: Zvaigznes grāmatnīcai Rēzeknē, SIA LatStab, bērnu izklaides un atpūtas centram KidZone, VINNI Centrs, SIA Trialto Latvia, Rēzeknes Ausmeņai Kebabs un kafijas grauzdētavai KUUP! Neizsakāmi liela pateicība par to, ka spējat un vēlaties mūs atbalstīt. Pateicībā par atbalstu, lielākajiem atbalstītājiem nosūtām ielūgumus uz JIRMV 6.jūnija koncertu Latgales vēstniecībā Gors – SKATUVE JAUNAJIEM. IP Mūzika (Džeza un mūsdienu ritma mūzika) pirmo absolventu, audzēkņu un pedagogu koncertu. Visi tiek mīļi gaidīti! Tas ir labākais un vērtīgākais veids, kā mēs jums visiem spējam pateikties, – ar mūziku!

Paldies par šo mācību gadu un, lai nākošais 2022./2023. mācību gads ir vēl ražīgāks, veiksmīgāks, pozitīvāks un pieredzes bagātāks. Lai visiem saulaina un silta vasara!