Meistarklases tēma: Muzikālo un tehnisko iemaņu veidošana darbā ar profesionālās ievirzes IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņiem.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu mērķis ir sekmēt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle pedagogiem, kā arī programmas audzēkņu profesionālo spēju attīstīšana, pilnveide. Jaunas pieredzes gūšana un redzesloka paplašināšana.

Mērķauditorija – Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas un reģiona mūzikas skolu IP Taustiņinstrumentu spēle – Kavierspēle pedagogi un audzēkņi.

Pedagogu pieteikšanās saite: https://forms.office.com/e/ZvrqvRgu9S
Dalības maksa pedagogiem: 15 EUR.

Par dalību meistarklasē pedagogiem tiks izsniegta profesionālās kompetences pilnveides Apliecība 6 stundu apjomā.

Uz tikšanos JIRMV!