Februāris JIRMV IP Pūšaminstrumentu spēle audzēkņiem un pedagogiem ir bijis notikumiem bagāts. Laikā no 10.-19.februārim Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā norisinājās XIII Starptautiskais saksofonmūzikas festivāls SAXOPHONIA. Konkursā JIRMV pārstāvēja trīs saksofona klases audzēkņi: Līna Hofmane (3.klase, KCM Antra Vallere), Māra Medne (6.klase, KCM Antra Vallere) un Andrejs Daniils Gorņevs (II kurss, KCM Irina Kigitoviča). Visus konkursa dalībniekus veiksmīgi sagatavojis skolotājs Haralds Bauga, un par to liecina konkursa rezultāti. Sveicam un lepojamies ar abām meitenēm, kuras ieguvušas 3.vietu, kā arī Andreju Daniilu, kurš konkursā guvis Atzinību!

Tikko viens konkurss noslēdzies, gūti vērā ņemami panākumi un novērtējums, tā nākošais konkurss klāt. 24.februārī septiņi JIRMV pārstāvji devās uz Daugavpils novada Kultūras centru “Vārpa”: saksofona spēles klases audzēknes Līna Hofmane (3.klase, KCM Antra Vallere), Māra Medne (6.klase, KCM Irina Kigitoviča), klarnetes spēles klases audzēkņi Eva Masaļska (4.klase, KCM Antra Vallere), Dāvids Skudra (7.klase, KCM Antra Vallere) un Gabriels Sarkans (3.klase, KCM Antra Vallere) un flautas spēles klases audzēknes Beāte Belkovska (3.klase, KCM Lolita Svilāne) un Kristiāna Rebeka Skudra (5.klase, KCM Lolita Svilāne). Ar lielu prieku un lepnumu sveicam visus VI Starptautiskā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursa “Naujene WIND 2023” dalībniekus, jo arī šajā konkursā visi JIRMV pārstāvji saņēmuši godalgotas vietas un atzinību. Sveicam Evu Masaļsku un skolotāju Haraldu Baugu ar iegūto Atzinību, Gabrielu Sarkanu un skolotāju Aleksandru Maslovu ar iegūto 3.vietu, Beāti Belkovsku, Kristiānu Rebeku Skudru un skolotāju Lolitu Svilāni ar iegūto 3.vietu, Dāvidu Skudru un skolotāju Aleksandru Maslovu ar iegūto 2.vietu, Līnu Hofmani un skolotāju Haraldu Baugu ar iegūto 1.vietu! Vislielākie sveicieni, pateicība par skolas vārda nešanu un veiksmes vēlējumi turpmākai savas muzikālās izaugsmes pilnveidē ir Mārai Mednei, kura konkursā izcīnīja GRAND PRIX! Paldies skolotājam Haraldam Baugam par ieguldīto darbu audzēknes spēju attīstīšanā un motivēšanā.

Vēlam veiksmi jau nākošajā konkursā – VIII Latgales mūzikas skolu IP Pūšaminstrumentu, IP Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkursā, kurš norisināsies pie mums Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā!