Šodien JIRMV norisinājās reģiona mūzikas skolu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu festivāls “Akordeon@smi 2023”. Festivāls kopumā pulcēja gandrīz 40 dalībniekus no astoņām reģiona mūzikas skolām. Liels paldies par iesaisti un dalību Viļānu Mūzikas un mākslas skolai, pedagogam Jurim Ruļukam, kuri šo festivālu pārstāvēja ar lielu dalībnieku skaitu, Maltas Mūzikas skolai un pedagoģei Ilgai Temnei, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai, pedagogi Aldis Kise un Solvita Laganovska, kuri visu publiku aizrāva ar savu enerģiju, Viļakas Mūzikas un mākslas skolai, pedagoģe Inita Raginska, Baltinavas Mūzikas un mākslas skolai, pedagoģe Marija Bukša, Balvu Mūzikas skolai, pedagoģes Inta Sleža un Irēna Šņitkina, Zilupes Mūzikas un mākslas skolai, pedagoģe Jekaterina Matjušenoka un, protams, JIRMV. Paldies mūsu pašu IP Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle pedagogiem Aldim Kisem, Tatjanai Krickai par audzēkņu gatavošanu festivālam un programmas vadītājai Vijai Poikānei par pasākuma organizēšanu un visu dalībnieku iedrošināšanu kāpt uz JIRMV skatuves!

Šie bija patiesi svētki ne tikai festivāla dalībniekiem, bet arī viesiem, klausītājiem, akordeona skaņu un ritmu baudītājiem. Paldies par šo dienu un uz tikšanos jau nākošajā Akordeon@smu festivālā!

Paldies festivāla vadītājam Edgaram Reinim Slavinskim, kā arī mūziķiem Denisam Smirnovam un Mārcim Lipskim.

Foto: Jānis Pāža