Ja vēlies nokļūt ātri, ej viens, ja vēlies iet tālu – tad kopā. Tā ir viena no starptautiskā sadarbības semināra “Kontaktu veidošana akreditētajām izglītības iestādēm” Helsingborgā (Zviedrija) atziņām. Pasākumā  kopā pulcējās vairāk kā 80 dalībnieki no dažādām Eiropas Savienības profesionālās izglītības skolām. Izglītība ir ilgtermiņa ieguldījums sabiedrības attīstībā, tāpēc būtiska ir sadarbība un citu piemēru izzināšana procesa organizēšanā, skolēnu piesaistē un labvēlīgas skolas vides veidošanā.

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola 2021. gadā ir saņēmusi Erasmus+ akreditāciju, kas ļauj izglītības iestādei līdz 2027.gadam bez konkursa pieteikt skolēnus un pedagogus mobilitātes uz dažādām mūzikas skolām Eiropā. No 2023. gada 25. līdz 28. aprīlim Zviedrijas Erasmus+ nacionālā aģentūra organizēja pasākumu,  lai skolu projektu vadītājiem un skolotājiem būtu iespēja iegūt informāciju par līdzīgām  skolām Eiropas  Savienībā, aktuālo informāciju gan teorētiskajos piemēros, gan domu apmaiņā par izaicinājumiem un šķēršļiem Erasmus+ projektu plānošanā un ieviešanā. Seminārs ir paaugstinājis  akreditēto organizāciju kapacitāti Erasmus+ programmas valstīs un svarīgākais – klātienā ļāvis tikties un iepazīties ar kolēģiem no citām skolām.

JIRMV ir ieguvusi jaunus sadarbības partnerus Drēzdenē (Vācija), Oslo (Norvēģija) un Malmē (Zviedrija). Šajās valstīs darbojas līdzīgas kultūrizglītības iestādes, kurās vidusskolas posma jaunieši apgūst gan klasisko, gan moderno mūziku. Īpašu popularitāti gūst mūzikas producēšanas un ierakstu izglītības programmas, dažādu mediju programmas un mūsdienu ritma mūzika. Malmes mūzikas skola “Rytmus” aktīvi piedalās starptautiskajās mobilitātēs, gan uzņemot savā iestādē jauniešus un pedagogus no citām valstīm, gan aktīvi braucot  mobilitātēs uz skolām citās valstīs. “Rytmus”mācās ap 130 audzēkņiem, tā tiek uzskatīta par ļoti mazu skolu Zviedrijas mērogiem. Tomēr tieši individuāla pieeja un atvērtā skolas atmosfēra ir tas faktors, kurš piesaista skolēnus, mazajā skolā viņi jūtas droši, pazīst viens otru sejā un sadarbojas, ir saprasti un redz plašākas iespējas realizēt savus talantus.  

Erasmus+ piedāvā mobilitātes programmas skolu, profesionālās, augstākās un pieaugušo izglītības sektoram, līdz ar to katram ir iespēja iesaistīties un redzēt plašāk.