19.maijā skolas Lielajā zālē tika svinēts profesionālās ievirzes izglītības programmu izlaidums. Kopumā šogad Mūzikas skolu absolvēja 18 izglītojamie no šādām izglītības programmām: Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle (5 izglītojamie) un Akordeona spēle (1 izglītojamais), Vokālā mūzika – Kora klase (3 izglītojamie), Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle (5 izglītojamie), Pūšaminstrumentu spēle – Saksofona spēle (2 izglītojamie) un Sitaminstrumentu spēle (2 izglītojamie). Kā ierasts, svinīgā pasākuma sākums ir absolventu koncerta daļa, kam seko svinīgā apliecību izsniegšana.

Novēlam absolventiem skaistu, brīnumiem un piedzīvojumiem bagātu vasaru, skaidru turpmāko izglītošanās ceļu, nezūdošu radošumu! Uz tikšanos JIRMV, nu jau kā profesionālās vidējās izglītības audzēkņiem!