Ārpus formālā izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā

Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola ir akreditēta izglītības iestāde, kurai ir dotas tiesības izsniegt valsts atzītu izglītības, kā arī profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Šogad pirmo reizi skolā notika profesionālās kompetences novērtēšana pretendentiem,Lasīt vairāk