Mūzikas vidusskola

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle. Stīgu instrumentu spēle Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, kontrabasa spēle. Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle.Lasīt vairāk