Lēmums Nr. 1

par iepirkuma “Mūzikas instrumentu iegāde un uzstādīšana  Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā, identif.nr. JIRMV 2014/2)” Rezultātiem