konsultāciju saraksts

JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA PAZIŅO, KA TIEK ORGANIZĒTAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS VISĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 2015./2016. MĀCĪBU GADA REFLEKTANTIEM. KONSULTĀCIJAS NOTIKS: 31janvārī, 28.februārī, 28.martā, 25.aprīlī, 30.maijā plkst. 11.00 PIETEIKTIES PA TĀLRUNI RĒZEKNĒ 646Lasīt vairāk