Ilze Grudule

Ilze Grudule

baroka čelliste, kvartetiste un projektu vadītāja

Čelliste rēzekniete Ilze Grudule pēc J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas beigšanas un darba ar pasniedzēju Mārtiņu Blumbergu, kā arī pēc maģistra grāda iegūšnas J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā pie profesora Māra Villeruša, ir nodevusies senās mūzikas studijām. Vispirms viņa mācījusies Senās mūzikas centrā Ženēvā Centre de Musique Ancienne de Genève pie Philippe Mermoud, pēc tam Bāzeles Schola Cantorum Basiliensis leģendārā baroka čellista Christophe Coin klasē, kuru 2005. gadā beigusi ar solista diplomu.
Vēl paralēli studijām Rīgā aizsāktā koncertdarbība stīgu kvarteta Sansara, orķestru Rīgas kamermūziķi un Kremerata Baltica sastāvā noteikusi čellistes izvēli par labu kamermuzicēšanai. Savukārt caur pievēršanos senajai mūzikai I.Grudule ir atradusi savu muzikālo dzimteni – basso continuo.

...

Laura Šarova

Laura Šarova

Pēc mācībām J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā šobrīd studē Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Senās Mūzikas katedrā, baroka vijoļspēli apgūstot pie Agneses Kanniņas-Liepiņas. 2015. gadā Erasmus apmaiņas programmā studējusi Stokholmas Karaliskajā Mūzikas Koledžā pie Annas Valstrēmas Ann Wallström, bet 2016. gadā Vīnes Mūzikas un Mākslas Privātuniversitātē MUK pie Ulrikes Engel Ulrike Engel.
Senās mūzikas ansambļa Neymann Ensemble dalībniece. Prof. Māra Kupča dibinātā baroka orķestra Collegium Musicum Riga māksliniece.

...

Einārs Everss

Einārs Everss

pēc J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas absolvēšanas mācības turpināja J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kontrabasa klasē pie doc. Sergeja Brīnuma, paralēli muzicējot neskaitāmos Latvijas orķestros, kā, piemēram, Latvijas Nacionālās Operas un Baleta simfoniskajā orķestrī, orķestrī Sinfonietta Rīga, baroka orķestrī Collegium Musicum u.c., kā arī dažādos ansambļos (JVLMA kvintets). Šobrīd sudē Leoša Janāčeka Atskaņotājmākslas akadēmijas Mūzikas fakultātē (Brno, Čehija), prof. MgA. Miloslava Jelīneka (MgA. Miloslav Jelínek) klasē. Aktīvi muzicē arī Brno Kontrabasistu orķestrī, kas savu uzmanību piesaista kā viens no diviem šāda veida pastāvīgi muzicējošajiem kolektīviem pasaulē.

...

Zane Kurme

Zane Kurme

Jau 17 gadus aizraujas ar vijoļspēli, kuras prasmes turpina papildināt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas stīgu katedras nodaļā, doc. Terēzes Zībertes-Ijabas klasē. Pieredze gūta arī dažādās meistarklasēs gan vijoļspēlē, gan kameransambļa sfērā, pie dažādiem spilgtiem izpildītājmāksliniekiem un pedagogiem – Marina Šiš (Marina Chiche, Trossingena), Sergejs Azizjans (Sergei Azizian, Kopenhāgena), Tobiass Granmo (Tobias Granmo, Gēteborga), Pēteris Brunts (Peter Brunt, Nīderlande) u.c. Koncertē arī kopā ar ērģelniekiem dažādos Latvijas Dievnamos, kā arī ir Liepājas Simfoniskā orķestra 1.vijoļu grupas mūziķe.

Agnese Abramāne

Agnese Abramāne

Jau vidusskolas 3. kursā izkristalizējās Agneses interešu loks – mūzikas teorija un analīze –, tāpēc turpmākās studiju gaitas viņu aizveda uz Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bakalaura programmu Mūzikas vēsture, teorija un žurnālistika. Paralēli tika apgūta arī ērģeļspēle (Kristīne Adamaite, Ventspils mūzikas vidusskola), tāpēc šobrīd Agnese studijas turpina JVLMA ērģeļklasē pie prof. Larisas Bulavas.

...