Mūzikas vidusskola

Izglītības programma Taustiņinstrumentu spēle sagatavo jaunus speciālistus ar kvalifikācijām mūziķis-pianists, koncertmeistars vai mūziķis – ērģelnieks, koncertmeistars. Ja Tu esi mūzikas skolas absolvents un Tev ļoti patīk klavierspēle, vai esi ieinteresējies ērģeļspēlē, viennozīmīgi ir vērts turpināt savu izglītību tieši šeit!

Tev ir iespēja apgūt četrus profesionālus mācību priekšmetus: klavierspēle vai ērģeļspēle,  ansambļa klase, koncertmeistara klase, pianisma vēsture vai ērģeļmākslas vēsture. Mācību priekšmeti, katrs savā specifikas jomā palīdzēs attīstīt taustiņinstrumentu spēles dažādas izpausmes: solo izpildījumu, muzicēšanu ansambļos, pavadījumu atskaņošanu solistiem (vokālistiem un instrumentālistiem), tā izzinot savu profesiju teorētiski un praktiski.

Tev būs iespēja pilnveidot savas prasmes dažāda veida meistarklasēs, kā arī starptautiskā studējošo apmaiņas programmā ERASMUS+. Varēsi apgūt arī izvēles instrumentu: ērģeles vai klavesīnu.

Līdzās četrgadīgam mācību kursam IP Taustiņinstrumentu spēle piedāvā arī trīsgadīgu izglītības programmu  jauniešiem un jaunietēm ar vidējo izglītību.

Mācību procesā iegūtas daudzveidīgas teorētiskās zināšanas un profesionālās prasmes nodrošinās Tev veiksmīgu sagatavošanu profesionālās augstākās izglītības ieguvei gan Latvijas, gan citu Eiropas valstu augstskolās, kuras īsteno klavierspēles vai ērģeļspēles studiju programmu.

Savukārt studijas augstskolā, kā pievienotā vērtība, sekmēs jauna speciālista konkurētspēju darba tirgū. Ņemot vērā pedagogu un koncertmeistaru paaudžu maiņu un mācību spēku trūkumu, mūsdienu Latvijā taustiņinstrumentu spēles speciālistam ir ļoti labas perspektīvas!

Mūsu komanda:
Irīna Kulakova – klavierspēle
Žanete Solovjeva – klavierspēle
Ieva Saliete – klavesīna spēle
Laura Ivanova – ērģeļspēle
Guna Kise – ērģeļspēle

Nāc un mācies Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Gaidām!

Ja esi mācījies mūzikas skolā un Tev patīk mūzika, tad Tevi gaida interesants mācību laiks mūsu vidusskolā. Šeit Tu varēsi pilnveidot instrumenta spēli un iemācīties spēlēt dažādos stilos. Tev būs iespēja muzicēt ne tikai kā solistam, bet kļūt arī par dažādu kolektīvu dalībnieku. Tevi iemācīs spēlēt kameransamblī, kur galvenais uzdevums ir klausīties ne tikai sevi, bet arī pārējos mūziķus. Tev noteikti iepatiksies spēlēt arī simfoniskajā orķestrī, un Tu sapratīsi, cik neaizvietojams ir katrs mūziķis lielajā kolektīvā.

Mācību laikā Tev būs iespēja piedalīties dažādos projektos un koncertos. Četros apmācības gados Tu iegūsi profesionālo vidējo izglītību, Tev būs iespēja izvēlēties turpmāko ceļu mūzikā, lai pilnveidotu savas prasmes. Tu varēsi turpināt apmācību augstākās mūzikas izglītības iestādēs, Tu varēsi padalīties ar savām zināšanām un prasmēm ar bērniem un varēsi viņus iemācīt runāt mūzikas valodā; Tu varēsi spēlēt orķestrī, ansamblī, tā kā Tev būs iegūtas prasmes muzicēšanā simfoniskā orķestra un kameransambļa sastāvā.

Mūsu komanda
Gaļina Kolotuhina – vijoles, alta spēle
Diāna Orlova – vijoles spēle
Solvita Bērtule – vijoles spēle

Nāc un kļūsti par simfoniskā orķestra mūziķi vai solo izpildītāju! Sāc savas gaitas tieši pie mums, Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā!

Kādreiz, sen senos laikos, bazūnes ir skanējušas tā, ka varējis dzirdēt pat 16 verstis tālu! Tas rakstīts nevis pasaku grāmatās, bet pūšaminstrumentu vēsturē. Raksturīgi, ka pūšaminstrumentu spēle attīstījusies tieši krīžu laikā. Tā tas bija Francijā 19. gs. sākumā pēc revolūcijas, tā tas bija Krievijā pēc 1. Pasaules kara, tā tas bija Amerikā, sākoties zelta laikmetam.  tā tas bija Eiropā pēc 2. Pasaules kara.

Jaunāka ir sitaminstrumentālistu nodaļa, kas nākusi no Japānas un pamazām iekarojusi pasaules un Eiropas, kā arī Latvijas klausītāju un izpildītāju sirdis

Vēl Jozefa Haidna, Volfganga Amadeja Mocarta un Ludviga van Bēthovena laikā radīti skaņdarbi ir kļuvuši par etalonu un zelta repertuāru arī mūsdienu izpildītājmāksliniekiem. Izdzirdot savu pirmo izdvesto skaņu, savu pirmo nospēlēto noti uz mūzikas instrumenta, katrs cilvēks kļūst priecīgs. Nenoliedzami ir vajadzīga pacietība, laiks un darbs, lai topošais mākslinieks iedvesmotu klausītāju.

Ja esi uzsācis pūšaminstrumentu vai sitaminstrumentu spēles apmācību, vai vēlētos to darīt, turpināt iesākto, mēs noteikti iesakām izmēģināt savus spēkus, nebaidīties un droši to darīt! Tavas turpmākās radošās aktivitātes būtu saistītas ar darbu pūtēju orķestros, simfoniskajos orķestros, kas zina, varbūt kāds pamazām izvēlas novirzīties arī par šādu orķestru diriģentiem un vadītājiem. Paralēli savam instrumentam, Tev būs iespēja apgūt ansambļa spēli, diriģēšanu, aranžēšanu. Ja Tev ir vēlme savas iegūtās zināšanas un prasmes nodot nākamajai paaudzei, Tev ir plašas iespējas veidot arī savu pedagoģisko karjeru.

Mūsu komanda:
Haralds Bauga – klarnetes un saksofona spēle
Anselms Opincāns – fagota spēle, flautas spēle
Aleksandrs Maļkevičs – sitaminstrumentu spēle
Aleksandrs Maslovs – klarnetes spēle
Romāns Ivanovs – sitaminstrumentu spēle

Saisti savu dzīvi ar mūziku, jo tā ir cilvēka garīgās pasaules bagātība! Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā Tevi gaida!

Vokālās mūzikas iespēju pasaule ir plaša. Tās vienā galā atrodas solists, bet otrā – koris. Solists uz skatuves ir galvenais – meistarība, prasme, bet arī neatkārtojama individualitāte ir tas, ko viņš sniedz klausītājam. Savukārt kora dziedātāji uzstājas kā viena vienība un kora meistarības būtiska daļa ir prasme elpot vienā elpā, dzīvot vienā mākslas tēlā.

Izglītības programmā “Vokālā mūzika” Tev būs iespēja iejusties gan solista, gan kora dziedātāja lomā. Te tu varēsi iepazīt savu balsi, emocijas un ķermeni. Profesionāli pedagogi Tev sniegs ieskatu vokālajā mākslā, Tu varēsi apgūt pareizas elpošanas prasmes, dikcijas un artikulācijas vingrinājumus, jaunu un krāšņu repertuāru dažādās valodās. Tev tiks sniegta iespēja piedalīties daudzos pieredzes bagātos mūzikas projektos. Tu varēsi attīstīt savu aktiermeistarību, pareizu runas kultūru, izjust skatuves kustības burvību spēlējot skečus, improvizācijas teātri, kā arī dziedot ansamblī un korī.  Un vēl – tev būs lieliska iespēja apgūt vienu no skaistākajām valodām pasaulē – itāļu valodu.

Mūsu audzēkņi piedalās gan Starptautiskos vokālās mūzikas konkursos, gan konkursos tepat Latvijā, aktīvi apmeklē meistarklases un skaņi rībina gan skolas, gan pilsētas koncertdzīvi. Te kūsā radošums, iedvesma un balss!

Absolvējot Vokālo nodaļu Tev tiks piešķirta kvalifikācija – kora dziedātājs, kas sniegs iespēju darboties kā solistam vai kora māksliniekam. Bet tas vēl nav viss – Tu varēsi strādāt arī kā vokālo ansambļu un koru vadītājs, kā arī brašiem soļiem turpināt mācības Latvijas un ārzemju augstskolās, apgūstot šo vai citas specialitātes.

Mūsu komanda:

Guntra Kuzmina-Jukna

Danuta Kārkliniece

Ingrīda Balode

Ja tevi iedvesmo mūzika, skaņu gammas paceļ spārnos un skatuve nemitīgi uzlādē, tad nāc mācīties uz Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolu!

Tu esi dzimis Latvijā, vai Tev ir tuva latviešu kultūra? Tu esi redzējis, piedalījies, vai dzirdējis par Dziesmu svētkiem?  Tevi vilina kora mūzika un Tu vēlies arī pats vadīt kādu kori vai ansambli? Tieši mūsu nodaļā Tev to visu iemācīs. Kora mūzika ir tā, kas nodrošina latviešu kultūras un mūzikas starptautisku atpazīstamību. Tu iemācīsies diriģēt, strādāt ar kori, lasīt partitūru, mācīsies interpretēt skaņdarbus.

 Tava galvenā priekšrocība, kas ir diriģenta galvenā prioritāte, kas turpmākajā dzīvē ļoti noder, ir komunicēšanās prasme. Šī prasme ir aizvien vairāk pieprasīta darba tirgū, jeb kurā profesijā. Arī šo prasmi apgūsi šo četru gadu laikā, ko pavadīsi mācoties, piedaloties dažādos koncertos gan kā kora dziedātājs, gan kā diriģents, gatavojoties konkursiem un vienkārši – dzīvojot!

Absolvējot šo nodaļu, Tu varēsi būt koru diriģents, kora dziedātājs, dziedāšanas skolotājs,  kultūras institūciju vadībā ,ir iespēja strādāt citās līdzīgās, ar mūziku un kultūru  saistītās jomās.

Pēc mūzikas vidusskolas absolvēšanas ir iespēja turpināt studijas gan Latvijas, gan ārvalstu augstskolās, kuras īsteno kora diriģēšanas studiju programmas. Latvijā tās ir; Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija,  Latvijas Kultūras koledža, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte.

Mūsu komanda:
Anda Lipska
Rota Salmiņa
Jānis Veļičko

Nāc pie mums un kļūsti par dziesmu svētku kustības turpinātāju!!!

Tavs pirmais jautājums noteikti ir “kas ir mūzikas vēsturnieks un teorētiķis…?”

Mūzikas vēsture un teorija ir izglītības programma, kas paver plaša spektra iespējas. Ar iegūto diplomu Tu vari būt muzikologs, žurnālists, mūzikas pētnieks, pedagogs, komponists. Pēc vidusskolas Tev būs iespēja studēt mūzikas vai kultūras izglītības iestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs!

Tevi noteikti interesē tas, ko apgūst izvēlētās specialitātes pārstāvis?

Jā, mūsu darbs paredz citu specifiku, jo nekoncentrējamies uz kādu mūzikas instrumentu vai dziedāšanu. Bet, savā mācību procesā Tev būs iespēja iepazīt specifiskus un varbūt pat līdz šim nedzirdētus mācību priekšmetus: kompozīcija, muzikoloģijas pamati, bibliogrāfija, runas kultūra, itāļu valoda. Izklausās vilinoši, vai ne?! Protams, neizpaliek arī tādi mācību priekšmeti kā mūzikas literatūra, harmonija, solfedžo, klavierspēle, mūzikas teorija – tos mēs apgūstam padziļināti.

Hmm, tik daudz nepazīstamu nosaukumu, kas rada apjukumu… Ko tad īsti prot mūzikas vēstures un teorijas audzēknis?

Mācību laikā Tev būs iespēja izkopt dažādas prasmes, piemēram, komponēt dažāda stila un žanra skaņdarbus, veidot aranžijas un improvizēt, publiski uzstāties, vadīt koncertus un veidot koncertprogrammas, izprast jaunākās tendences akadēmiskajā mūzikā, darboties ar bibliotēkas katalogiem, orientēties mūzikas vēsturē un diskutēt par dažādiem mūzikas jautājumiem, spēlēt klavierpavadījumus, runāt itāļu valodā un daudz ko citu. Tev paveras milzīga iespēju bagātība!

Mūsu komanda:
Vineta Briede-Dzanuška
Inese Pāvule
Sandra Mežore
Ilona Rupaine

Dodies galvu reibinošā mūzikas piedzīvojumu pasaulē kopā ar mums, mēs priecāsimies Tevi uzņemt savā komandā!

Ja Tu esi radoša personība, kura vēlas būt ar plašu redzesloku, tad Tev ir iespēja sevi pilnveidot Tradicionālās mūzikas nodaļā.

Savu izaugsmi Tu veidosi balstoties uz individuālās un ansambļa muzicēšanas labākajām tradīcijām, atskaņojot un aranžējot latviešu, gan arī pasaules tradicionālo mūziku.

Savu tradicionālās kultūras interešu loku Tu papildināsi līdz ar teorētiskajām studijām, kuras vainagosies ar izpratni par lauka pētījuma nozīmi Etnomuzikoloģijā. Tev būs iespēja iemācīties strukturēt savas domas – mērķi un uzdevumus, kā arī gūsi izpratni par tradicionālās mūzikas pirmavotu.

Savu radošumu Tu attīstīsi veidojot ansambļa sastāvus, mācoties dažādas instrumentācijas, balstoties gan tradīcijā, gan mūsdienu mūzikas stilu sakausējumā.

Tā kā programma ir ļoti plaša un interesanta, topošajam audzēknim ir iespēja mācīties  galvenā  un blakus instrumenta spēli (kokli, cimbalu, dūdas, bubynu, vijoli, cītarkokli, ermoņikas (hromku), akordeonu, stabuli, mandolīnu), tradicionālo dziedāšanu, ansambli, tradicionālo deju, improvizāciju, aranžēšanu, latviešu tradicionālo mūziku un pasaules tautu mūziku.

Tradicionālās mūzikas nodaļa regulāri organizē meistarklases, koncertdarbību un dalību Latvijas kā arī starptautiskos konkursos.

Nodaļas absolventi turpina studijas gan J. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, Daugavpils Universitātē, gan arī citur pasaulē.

Nodaļas sastāvā darbojas aktīvi, radoši un zinoši pedagogi:

Liene Brence – Tradicionālās mūzikas nodaļas vadītāja, Tradicionālā vijole, Ansamblis, Improvizācija, Teorētiskie priekšmeti – Latviešu tradicionālā mūzika, pasaules tautu mūzika

Dace Baltkāje – Tradicionālā deja, akordeona un ermoņikas spēle

Aleksandrs Maļkevičs – Mandolīnas un dūdu spēle

Ilona Rupaine – Aranžēšana

Nāc un pievienojies mums!

Četru gadu laikā papildus pilnvērtīgai vidusskolas programmai, ar kuru varēsi iestāties jebkurā Eiropas skolā, iegūsi arī profesionālās pakāpes diplomu. Šis diploms būs kā apliecinājums, ka ir apgūts viss nepieciešamais, lai iestātos jebkurā tālākizglītības Džeza mūzikas iestādē Eiropā.

Ko tad mēs šo četru gadu laikā palīdzēsim Tev apgūt? – Mums ir bagātīgs piedāvājums- Džeza solfedžo, Harmonija, Kompozīcija, Aranžēšana, Improvizācija, Džeza vēsture, Combo (ansamblis) Menedžments un vēl un vēl. Papildus apgūsi ne tikai savas specialitātes instrumentus, bet arī obligātās klavieres, obligātās bungas, un obligāto basģitāru, kas ir pilns multiinstrumentālista pamatkomplekts!

Tu būsi spējīgs no lapas lasīt sarežģītas pakāpes skaņdarbus ar komplicētām džeza harmonijām un improvizēt. Spēsi atpazīt dažādas partijas skaņdarbos un izrakstīt tās. Tu būsi spējīgs reharmonizēt, aranžēt džeza vai populārās mūzikas skaņdarbu, sarakstīt notis katram grupas instrumentam. Tu zināsi visus no vispopulārākajiem džeza standartiem, kurus pakāpeniski apgūsim visu mācību laiku, lai pēc tam, tu varētu piedalīties tik nepieciešamajās džema sesijās (jam session), bez kurām džeza mūzika ir kā koks bez zariem. Šis viss un vēl vairāk ir iespējams apgūt tieši mūsu skolā.

Mums ir ļoti spējīga komanda.
Svens Vilsons – ģitāra, kompozīcija/aranžēšana, improvizācija
Kalvis Sležis – sitaminstrumenti, solfedžo
Klāvs Ābols – klaviermūzika
Mārcis Lipskis – kontrabass/basģitāra
Kārlis Mangulsons – vokāls

Mēs esam labākie, droši pievienojies mūsu komandai! Gaidīsim.

Mūzikas skola

Klavierspēle, Akordeona spēle.

Vijoles spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, kontrabasa spēle.

Flautas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle, sitaminstrumentu spēle