Mūzikas skola

IP Taustiņinstrumentu spēle
Klavierspēle, Akordeona spēle.
IP Stīgu instrumentu spēle
Vijoles spēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, kontrabasa spēle.
IP Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle
IP Sitaminstrumentu spēle
IP Vokālā mūzika

Mūzikas vidusskola

IP Taustiņinstrumentu spēle
Klavierspēle, Ērģeļspēle.

IP Stīgu instrumentu spēle
Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle,kontrabasa spēle.

IP Pūšaminstrumentu spēle
Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Tubas spēle.

IP Vokālā mūzika

IP Sitaminstrumentu spēle

IP Diriģēšana
Kora diriģēšana,Baznīcas mūzikas dzīves organizators un kormeistars

IP Mūzikas vēsture un teorija

IP Mūzika
Tradicionālā mūzika, Džeza un mūsdienu ritma mūzika