JĀŅA IVANOVA RĒZEKNES MŪZIKAS VIDUSSKOLA PAZIŅO,

KA TIEK ORGANIZĒTAS BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS VISĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 2015./2016. MĀCĪBU GADA REFLEKTANTIEM.

KONSULTĀCIJAS NOTIKS:

31janvārī, 28.februārī, 28.martā, 25.aprīlī, 30.maijā

plkst. 11.00

18. un 19. jūnijs , plkst. 14.00

 

PIETEIKTIES PA TĀLRUNI RĒZEKNĒ 646 22480

 

Direktora vietniece māc. Darbā – I.Viļuma