MIKC LATGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS VIDUSSKOLA

struktūrvienība Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas skola

Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601

E-pasts: pasts@lmmv.gov.lv 

Konta nr.  LV23TREL222070000600B

Skolas darba laiks: P.- Pk. 7:00 – 21:00

Administrācijas kontakti:

Direktors: Raimonds Arbidāns

mob.tālr.: +371 29390214

E-pasts: Raimonds.Arbidans@lmmv.gov.lv 

Struktūrvienības vadītājs: Vineta Briede-Dzanuška

mob.tālr: +371 26458328

E-pasts: vineta.briede-dzanuska@lmmv.gov.lv 

Struktūrvienības vadītāja vietnieks: Ineta Kotāne

mob.tālr: +37120235656

E-pasts: Ineta.Kotane@lmmv.gov.lv

*Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Otrdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00;
Trešdienās no plkst. 16:00 līdz 18:00

Administratīvās nodaļas vadītājs: Jeļena Ivanova

E-pasts: jelena.ivanova@lmmv.gov.lv

Personāla speciālists: Kristīne Zeltiņa

E-pasts: Kristine.Zeltina@lmmv.gov.lv

Lietvede: Inga Runča

E-pasts: Inga.Runca@lmmv.gov.lv

mob.tālr.: +371 29115507

Galvenais Grāmatvedis : Zita Šnevele

tālr.: 64624464, mob.tālr.:  +371 20229339

E-pasts: Zita.Snevele@lmmv.gov.lv

Ņodrošinājuma nodaļas vadītājs: Gunārs Rupainis

mob.tālr.:  +371 26150666

E-pasts: Gunars.Rupainis@lmmv.gov.lv 

Izglītības metodiķis: Ilze Unzule

mob.tālr.:  +371 27339908

E-pasts: Ilze.Unzule@lmmv.gov.lv

Kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādes datu aizsardzības speciālistu:

E-pasts: Dati@lmmv.gov.lvar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”

Pasta adrese: Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskola, Atbrīvošanas aleja 56, Rēzekne, LV 4601, ar norādi uz aploksnes “Datu aizsardzības speciālistam”.

* Tikšanos ārpus pieņemšanas laika lūgums saskaņot.